Novice 2006

Občinski svetniki so na drugi seji imenovali člane komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki ji predseduje Franc Krivec, ostali člani pa so Štefan Fras, Jožef Kramberger, Feliks Kocbek, Janez Erjavec, Darinka Čobec in Emilija Šuman. 

Več ...

 
Dravna_notranja_revizorka_je_predstavila_revizijsko_poroiloNa drugi seji občinskega sveta je državna notranja revizorka Vlasta Zupanič Damajnko predstavila revizijsko poročilo o izvedenih nadzornih aktivnostih v smislu ugotovitve izvrševanja proračuna za leto 2006 do 1. decembra 2006 ter ugotovitev stanja premoženja občine na dan 1. december 2006.

Več ...

 

upan_imenoval_podupana_in_podupanjoŽupan mag. Janez Krambeger bo danes na redni seji svetnike in svetnice seznanil, da je imenoval podžupana in podžupanjo. Za podžupanjo je imenoval Manco Zlodej iz SLS, za podžupana pa Franca Krivca iz najmočnejše svetniške skupine SDS v občinskem svetu.

Več ...

 

Druga_seja_lenarkih_obinskih_svetnikovV četrtek, 21. decembra, so se na drugi seji sestali lenarški občinski svetniki. Župan mag. Janez Kramberger je na seji svetnike seznanil z aktivnostmi, ki jih je izpeljal odkar je prevzel vodenje občine. Povedal, da je v zemljiški knjigi umaknil zaznambo spora v zvezi s podjetjem Landis.

Več ...

 
Župan mag. Janez Kramberger se je odločil podaljšati odpiralni čas gostinskih lokalov. Tako bodo lokali po novem med tednom odprti do 23. ure, v med vikendom pa do 2. ure zjutraj.

Več ...

 
Več člankov...