upan_imenoval_podupana_in_podupanjoŽupan mag. Janez Krambeger bo danes na redni seji svetnike in svetnice seznanil, da je imenoval podžupana in podžupanjo. Za podžupanjo je imenoval Manco Zlodej iz SLS, za podžupana pa Franca Krivca iz najmočnejše svetniške skupine SDS v občinskem svetu.

 

 

 

 

upan_imenoval_podupana_in_podupanjo1