Od danes je na občini tudi pooblaščena revizorka, ki proučuje dejansko finančno stanje, kot tudi stanje pogodb. Župan mag. Janez Kramberger pravi, da je prav, da tako on, kot tudi delavci občinske uprave, župana novonastalih občin Sv. Jurij in Sv. Trojica ter novoizvoljeni občinski svetniki v vseh treh občinah in tudi občani zvedo, kakšno je dejansko stanje in iz česa lahko izhajajo.