Župan mag. Janez Kramberger pravi, da z investicijami na občini nadaljujejo in računa, da bodo pridobili gradbeno dovoljenje za gradnjo kanalizacije in gradnjo čistilne naprave v Močni še v letošnjem letu, saj bodo le tako lahko izkoristili sredstva iz naslova takse za obremenjevanje okolja. Vaščani Močne so z izgradnjo kanalizacije in čistilne naprave pogojevali umestitev trase avtoceste v prostor. Na to zahtevo DARS ni pristal, zato se je občina Lenart, zaradi velikega interesa končne umestitve avtoceste, zavezala s sklepom občinskega sveta, da se v Močni zgradi čistilna naprava in kanalizacija.