Župani občin Lenart, mag. Janez Kramberger, Sv. Trojice, Darko Fras in Sv. Jurija, Miroslav Breznik so pričeli usklajevanja glede delitvene bilance občine Lenart, ki jo nameravajo zaključiti v mesecu aprilu. Lenarški župan mag. Janez Kramberger ne vidi pri delitveni bilanci nobenih zapletov, vsekakor pa mora Lenart postati središče Slovenskih goric in odigrati pomembno vlogo pri povezovanju. »Z ostalimi župani sem že pričel pogovore o povezovanju na nekaterih področjih. Najprej pa se bodo pričeli povezovati na področju skupnih projektov za črpanje sredstev iz evropskih razvojnih skladov in kohezijskega sklada,« pravi lenarški župan mag. Janez Kramberger.