Župan občine Lenart mag. Janez Kramberger je danes umaknil zaznambo spora v zemljiški knjigi z zvezi s podjetjem Landis, ki je kupilo zemljišče v Lenartu na katerem želi v prvi fazi zgraditi preko 100 stanovanj. Projekt je vreden preko dve milijardi tolarjev in gre za pomembno investicijo. »Žal mi je, da je letos poleti investicija zastala. Skupaj z občinsko upravo smo ocenili, da je podpisana pogodba med omenjenim podjetjem in občino dovolj dobra, da bomo lahko preko nje reševali morebitne spore, ki bi nastali po tehničnem prevzemu. Z umikom zaznamka se lahko nadaljuje postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja in bo podjetje Landis lahko prodalo zemljišče drugemu investitorju, ki želi investirati v stanovanja,« pravi župan mag. Janez Kramberger.