Uslužbenci občinske uprave vodijo upravne postopke tako kot do sedaj. Razlika je ta, da teh sklepov ne podpisuje župan, kot do sedaj, ampak je za podpis župan pooblastil Vero Damjan Bele.  Od torka pa je v službi tudi direktor občinske uprave Bojan Mažgon, ki bo do konca leta delal v občinski upravi potem pa odhaja na drugo delovno mesto. Vsi trije župani (Lenart, Sv. Trojica in Sv. Jurij) so se dogovorili in določili tri delavce občinske uprave, ki bodo opravljali dela za novo nastali občini in tem trem delavcem lahko naloge nalagata tudi župana občine Sv. Jurij Miroslav Breznik in župan občine Sv. Trojica Darko Fras. »Novo nastali občini naj bi se ločili od občine Lenart po zaključnem računu, to je nekje v mesecu aprilu, zato je prav, da se ta čas lahko župana teh dveh občin poslužujeta delavcev v občinski upravi v Lenartu,« je prepričan župan Kramberger.