Občinski svetniki so na drugi seji imenovali člane komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki ji predseduje Franc Krivec, ostali člani pa so Štefan Fras, Jožef Kramberger, Feliks Kocbek, Janez Erjavec, Darinka Čobec in Emilija Šuman.  V nadzorni odbor občine so bili imenovani Saša Tomažič, Vlado Čeh – Ambruš, Milan Hauptman, Dušan Burian, Jolanda Kovačič, mag. Marjan Fekonja in Ljubo Neuhold. V odbor za komunalno in gospodarsko infrastrukturo, varovanje okolja in urejanje prostora so bili imenovani Miralem Hadžiselimovič (predsednik), Štefan Fras, Roman Muršec, Feliks Kocbek, Franc Schonwetter, Danijel Kovačič in Jože Šeligo. Člani odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in finance pa so Marjan Bezjak (predsednik), Friderik Lešnik, Milko Slanič, Manca Zlodej, Darja Petač, Franc Bezjak in Janez Erjavec. Odbor za družbene dejavnosti sestavljajo David Maguša (predsednik), Ana Mlinarič, Franc Kepnik, Simona Vezovnik Peserl, Petra Cvikl, Darinka Čobec in Emilija Šuman. Statutarno pravno komisijo pa sestavljajo Manca Zlodej (predsednica), Franc Krivec, Aleš Smrdelj, Karmen Hadela, Damijan Rojko, Miralem Hadžiselimovič in Rudi Šeligo.