Konstitutivna seja občinskega svetaSejo je sklical dosedanji župan mag. Ivan Vogrin, ki je zbrane pozdravil in dejal, da je s tem opravil svojo zakonsko dolžnost ter vodenje seje prepustil najstarejšemu svetniku Štefanu Frasu. Svetniki so imenovali začasno komisijo za potrditev mandatov v sestavi Anica Mlinarič, Feliks Kocbek in Simona Peserl Vezovnik. Potrdili so mandate vsem petnajstim svetnikom in sprejeli ugotovitveni sklep o izvolitvi župana. Ob koncu seje je svetnike nagovoril novi župan mag. Janez Kramberger in jih povabil k sodelovanju pri razvoju občine Lenart. Svetniki so zraven vabila za sejo, poročila o izidu volitev, prejeli še poročilo o izvrševanju proračuna občine Lenart za leto 2006 in finančnem stanju občine Lenart na dan 13. novembra 2006. Novi župan občine Lenart mag. Janez Kramberger je povedal, da bo takoj po prevzemu poslov pripeljal novo revizorko, ki bo pregledala poslovanje občine. Povedal je še, da se za novo revizijo ni odločil zaradi tega, ker tej revizorki ne bi zaupal, ampak želi, da se pregleda poslovanje občine Lenart še po 13. novembra letos. Po njegovih informacijah naj bi se še tudi po 13. novembru podpisovale nekatere pogodbe itd.
Konstitutivna_seja_obinskega_sveta1