Novice 2006

Župan mag. Janez Kramberger pravi, da z investicijami na občini nadaljujejo in računa, da bodo pridobili gradbeno dovoljenje za gradnjo kanalizacije in gradnjo čistilne naprave v Močni še v letošnjem letu, saj bodo le tako lahko izkoristili sredstva iz naslova takse za obremenjevanje okolja.

Več ...

 
Uslužbenci občinske uprave vodijo upravne postopke tako kot do sedaj. Razlika je ta, da teh sklepov ne podpisuje župan, kot do sedaj, ampak je za podpis župan pooblastil Vero Damjan Bele.

Več ...

 
Konstitutivna seja občinskega svetaSejo je sklical dosedanji župan mag. Ivan Vogrin, ki je zbrane pozdravil in dejal, da je s tem opravil svojo zakonsko dolžnost ter vodenje seje prepustil najstarejšemu svetniku Štefanu Frasu. Svetniki so imenovali začasno komisijo za potrditev mandatov v sestavi Anica Mlinarič, Feliks Kocbek in Simona Peserl Vezovnik.

Več ...