upan_obiskal_Marijo_ampa_in_Martino_ZelenkoŽupan na obisku pri Martini ZelenkoŽupan občine Lenart mag. Janez Kramberger je v minulih dneh obiskal Marijo Čampa iz Zamarkove 20, ki je 11. novembra dopolnila 102 leti. V Močni pa je obiskal Martino Zelenko, ki je 11. novembra, dopolnila 104 leta.