Razvojne_monosti_in_prilonosti_Slovenskih_goricahV četrtek, 8. novembra, ob 18. uri je v Domu kulture Lenart potekala okrogla miza z naslovom: "Razvojne možnosti in priložnosti Slovenskih goric s poudarkom na novi Poslovno industrijski coni v Lenartu." Predstavitev sta pripravila Razvojna agencija Slovenske gorice in Zavod RISO. Potencialne možnosti sodelovanja v novi Poslovno industrijski coni v Lenartu z Avstrijo je predstavil direktor RISO Avstrija Klaus Peter Pscheidl in strokovni sodelavec Zavoda RISO Aleksander Dolenc.