Kolegij_upanov_Osrednjih_Slovenskih_goric2V ponedeljek, 19. novembra, so se v Lenartu na rednem mesečnem kolegiju sestali župani Osrednjih Slovenskih goricah. Župani so najprej govorili o projektih na področju turizma. Pogovarjali so se o možnostih prijave projekta turistične ponudbe na razpis EU, konkretno na cilj tri, kot enega izmed možnih razpisov za pridobivanje sredstev. Govorili so tudi o projektu izdelave turističnega vodnika za območje Osrednjih Slovenskih goric, ki ga je predstavil Sašo Radovanovič. Govorili so tudi o projektu skupne občinske uprave za širše območje Osrednjih Slovenskih goric in se dogovorili, da bodo podrobneje o tem projektu govorili na naslednjem kolegiju županov.V nadaljevanju so govorili o aktivnostih pri projektu ustanovitve Lokalne akcijske skupine oziroma priprave programa razvoja podeželja. Potrdili so tudi finančni načrt LAS-a. Ustanovni občni zbor LAS-a pa bo izveden v začetku decembra, v mesecu januarju pa naj bi bil opravljen tudi postopek evidentiranja delovanje LAS-a pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, kar je predpogoj za pripravo konkretnih projektov iz tega območja na razne razpise predvsem programa LEADER plus. Župani so ponovno razpravljali o lokalnem časopisu, ki bi izhajal na območju vseh šestih občin na območju Osrednjih Slovenskih goric. Pri tej točki so posamezni župani predstavljali svoja stališča do skupnega časopisa in bili enotnega mnenja, da so vse občine zainteresirane za takšno skupno obliko obveščanja. Dogovorili so se, da se do naslednjega kolegija pripravi konkretna ponudba. Najprimernejše bi bilo, so menili župani, da se poišče zunanji izvajalec, ki bi bil pripravljen izdajati časopis in bi imel predvsem komercialni interes na tem območju. Občine pa bi v tem časopisu zakupile določen prostor. Naslednji kolegij županov bo v Benediktu 10. decembra.