Zakljuili_s_praznovnajem_obinskega_praznika2Prireditve ob prazniku občine Lenart in prazniku KS Lenart so potekale od sobote, 3. novembra, pa do sobote, 9 novembra. V tem času je bilo organiziranih več športnih in kulturnih prireditev. V petek, 9. novembra, je potekala osrednja slovesnost ob občinskem prazniku.

Petkovo praznovanje se je pričelo ob 16. uri s slavnostno sejo Sveta KS Lenart in nadaljevalo s slavnostno sejo občinskih svetnikov Občine Lenart. Sledila je osrednja slovesnost ob letošnjem občinskem prazniku, ki je potekala v športni dvorani v Lenartu.Prvi del proslave je bil posvečen 50. obletnici Vrtca Lenart. Zbranim je spregovoril ravnatelj OŠ Lenart Marjan Zadravec. V kulturnem programu so nastopili otroci iz Vrtca Lenart. V drugem delu proslave je zbrane pozdravil župan Občine Lenart mag. Janez Kramberger, ki je spregovoril o investicijah in viziji razvoja občine ter med drugim dejal: "Z zadovoljstvom lahko ugotovim, da nam je uspelo postaviti temelje za plodno sodelovanje občin v osrčju Slovenskih goric. Župani občin z območja Upravne enote Lenart usklajujemo projekte na rednih mesečnih kolegijih. Skupno iskanje rešitev na področjih, kot so problematika preobremenjenosti in pomanjkanja zdravnikov, približevanje knjižničarske dejavnosti občanom, reševanje skupnih razvojnih in infrastrukturnih problemov ter naša skupna promocija, ima prav gotovo garancijo za uspeh prav v našem sodelovanju." V kulturnem programu so nastopili učitelji Glasbene šole Lenart in vokalni kvintet Završki fantje. Prireditve so se udeležili številni občini in številni gostje, med njimi tudi častni občan Občine Lenart mariborski nadškof metropolit dr. Franc Kramberger, generalna direktorica Direktorata za vrtce in osnovno šolstvo Ministrstva za šolstvo in šport Mojca Škrinjar in minister za promet mag. Radovan Žerjav, ki je zbrane tudi pozdravil.Na slovesnosti so podelili tudi priznanja Občine Lenart. Častna občanka Občine Lenart je postala Elizabeta Muršak, dr. med. spec. pediater, ki je svoje življenje posvetila dojenčkom, otrokom in najstnikom. Zlati lenarški grb je prejel Anton Jančič, direktor podjetja Lentherminvest. Srebrna lenarška grba sta prejela Mariborska livarna Maribor - Obrat Aklimat Lenart in OŠ Lenart - enota Vrtec Lenart ob 50. obletnici delovanja. Bronasta lenarška grba sta prejela Alberto Kocbek mladi kmetovalec iz Voličine in Cvetka Bezjak za področje delovanja na športnem področju. Plaketo občine Lenart je prejelo društvo kmečkih žena in deklet Lenart, ki aktivno deluje že 20 let. Na osrednji slovesnosti je župan Občine Lenart mag. Janez Kramberger Francu Brezniku mlajšemu izročil listino o poimenovanju sprehajalne poti ob jezeru Komarnik po pokojnem Francu Brezniku in se imenuje Franckova pot. Pokojni Franc Breznik, kot velik ljubitelj Lenarta, Slovenskih goric in narave si je izredno prizadeval za ohranjanje naravne in kulturne dediščine, varstvo okolja ter za urejenost mesta, njegove okolice in občine. Na slovesnosti je župan občine Lenart mag. Janez Kramberger podelil tudi denarne nagrade in priznanja trem zlatim maturantom Valeriji Domajnko, Amandi Muršec in Tomažu Levaku. V soboto, 10. novembra, se je praznovanje nadaljevalo s tradicionalnim Martinovanjem na Trgu osvoboditve v Lenartu. Za dobro voljo so poskrbeli člani ansambla Klopotec, nastopila je tudi folklorna skupina kulturnega društva Delavec iz Lenarta in moški pevski zbor Obrtnik Lenart. V soboto popoldan pa je v Domu kulture v Lenartu potekalo srečanje ljudskih pevcev društev upokojencev.