40._dan_tajerske3V petek, 29. avgusta, je ob 46. mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu v Gornji Radgoni potekala tudi tradicionalna krožna vožnja v okviru prireditev 40. dan Štajerske, pod pokroviteljstvom deželnega glavarja mag. Franza Vovesa in prvega namestnika deželnega glavarja Hermanna Schützenhöferja. Prireditve so se udeležeili tudi predstavniki Občine Lenart.