16._seja_obinskih_svetnikovV torek, 2. decembra, so se na 16. seji sestali svetniki občine Lenart. Po dolgi razpravi so sprejeli Odloka o proračunu občine Lenart za leto 2009 in leto 2010. Sprejeli so tudi Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v občini in sklep o določitvi dela plačila izhodiščne cene za priključitev na javno vodovodno omrežje v upravljanju občine Lenart.

Sprejete so bile tudi strokovne podlage za ureditev parka v Lenartu. Strokovne podlage za za zazidavo večstanovanjske stavbe v Lenartu pa je župan umaknil iz dnevnega reda na željo investitorjev, ki želijo do naslednje seje strokovne podlage še dopolniti. Svetniki tudi niso sprejeli strokovnih podlag za prostorsko umestitev enostanovanjske stavbe v nizu petih objektov, saj zahtevajo, da se do prihodnje seje dodatno prouči prometna varnost.

 

16._seja_obinskih_svetnikov1