Obisk_tudentov_4._letnika_Pravne_fakultete_Univerze_v_Mariboru2Študentje 4. letnika Pravne fakultete, Univerze v Mariboru, so pod vodstvom doc. dr. Boža Grafenauerja obiskali Občino Lenart v sklopu praktičnega dela izobraževanja.

Študentje so si najprej v panoramski vožnji ogledali znamenitosti, med njimi Maistrov stolp na Zavrhu, nato so v prostorih Centra Slovenskih goric na Trgu Osvoboditve 9, seznanili z organizacijsko strukturo in delom v Občini Lenart. Župan je s pomočjo občinske uprave odgovarjal na praktična vprašanja profesorja in študentov. Po kratki predstavitvi temeljnih nalog je sledila splošna razprava med študenti in predstavniki Občine Lenart o ključnih problemih lokalne samouprave v Republiki Sloveniji in o položaju občin v družbi. Po opravljeni strokovni diskusiji je župan občine Lenart povabil obiskovalce v občinsko stavbo, kjer so si ogledali v avli razstavo »Arhitekturne delavnice Lenart 2008«. Študentom so bili predstavljeni tudi delovni prostori občinske uprave.