Obisk_predstavnikov_Obine_zelezna_Kapla2V sredo, 25. februarja, so predstavniki Občine Lenart obiskali Občino Železna Kapla na avstrijskem Koroškem. Sprejela sta jih župan dr. Dietfried Haller in vodja občinske uprave Ferdinand Bevc. Predstavniki obeh občin so se pogovarjali o možnostih sodelovanje med obema občinama.