upan_sprejel_odlinjakeŽupan Občine Lenart, mag. Janez Kramberger, je v sredo, 17. junija, sprejel učence OŠ Lenart in OŠ Voličine, ki so dosegli odličen uspeh v vseh razredih osnovne šole. Naši odličnjaki so naslednji dan skupaj z odličnjaki iz Svetega Jurija in Svete Trojice v spremstvu predstavnikov vseh treh občin, ravnateljev in razrednikov odpotovali na nagradni enodnevni izlet v Benetke.