Poroilo_o_neurju_s_tooV torek, 16. junija, malo po 16. uri se je nad Lenartom in okoliškimi kraji zneslo hudo neurje z močnim vetrom, dežjem in točo. Debela toča, ki je padala v Lenartu in Voličini je delno poškodovala lokalne ceste in javne poti. Večje škode na javnih in stanovanjskih objektih ni bilo zaznane.

Velika materialna škoda je nastala tudi na kmetijskih površinah. Toča, debela ponekod kot oreh, je padala nekaj minut in delno uničila vrtove, zelenice, sadno drevje s plodovi, vinograde in druge kmetijske posevke (predvsem koruzo, pšenico, …).Kmetijsko-svetovalna služba Lenart in občina trenutno ocenjuje na območju k.o. Varda, Lenart, Sp. Žerjavci, Zg. Žerjavci, Sp. Porčič, Radehova, Zamarkova, Vinička Vas, Voličina, Selce, Rogoznica, Črmljenšak, Gradenšak, Nadbišec, Straže, Zavrh, da je delno uničenih cca 200 ha njivskih površin in 30 ha vinogradov, 60-70 ha intenzivnih sadovnjakov in okoli 50-60 ha ekstenzivnih sadovnjakov tudi do 70% škode npr. nektarine tudi do 100% v Zgornji Voličini.Po prvih ocenah so poškodbe na koruzi, pšenici, ki je pred žetvijo, na bučah in ostalih vrtninah. Bolj natančna strokovna ocena škode bo podana v naslednjih dneh.Ocena škode na javni infrastrukturi v Občini Lenart z dne 16.06.2009:Škoda na cestni in komunalni infrastrukturi po oceni občinske uprave in vzdrževalca občinskih cest je nastala predvsem zaradi dežja, ki je zapolnil in zamašil odtoke in ostalo cestno odvodnjavanje ter kanalizacijo. Predvsem bo potrebno izvesti obsežno utrjevanje bankin z gramozom in čiščenje cest, ulic in pločnikov na lokalnih in javnih cestah.V krajevni skupnosti Lenart in Voličina bo potrebno utrditi bankine na okvirno 30 km asvaltiranih loklnih in javnih poti (Zg. Žerjavci, Sp. Žerjavci, Sp. Porčič, Selce, Zavrh, Vinička vas, Strma gora, ..).V Krajevni skupnosti Voličina je poškodovanih 8 odsekov gramoziranih javnih poti, katere je potrebno utrditi in dogramozirati v okvirni skupni dolžini 2600m.V Krajevni skupnosti Lenart je poškodovanih 7 odsekov gramoziranih javnih poti, katere je prav tako potrebno utrditi in dogramozirati v okvirni skupni dolžini 2400m.Poročilo Gasilske zveze Lenart (Leon Omerzo): Akcija gasilcev je trajala dne 16.06.2009 pozno popoldan na Jurovski cesti, kjer je bilo potrebno odstraniti padlo drevo.