KLOPOTEV_VEER_NA_ZAVRHUV soboto, 25. julija, je bila ploščadi pri razglednem stolpu na Zavrhu tradicionalna prireditev KLOPOTČEV VEČER NA ZAVRHU, ki jo je pripravilo Turistično društvo Rudolf Maister Vojanov. V kulturnem programu je sodelovala Folklorna skupina iz Sv. Ane.Župan Občine Lenart je v okviru svojih pristojnosti sprejel sklep in imenoval Ovtarja – varuha Slovenskih goric.

Funkcijo ovtarja bo letos in prihodnje leto opravljal Dejan Kramberger iz Sp. Voličine.Naloga Ovtarja 21. stoletja pa ne bo preganjanje tatov iz vinogradov in sadovnjakov, temveč bo njegova vloga usmerjena v varovanje okolja – varovanje naših Slovenskih goric.Tako se bo Ovtar zavzemal za čisto in urejeno domače okolje, za ohranitev kulturnih spomenikov v prvotni podobi, in za ohranjanje domačih običajev, da ne bi odšli v pozabo. Njegova naloga bo tudi opozarjanje tistih, ki s svojimi dejanji bremenijo okolje in namerno kazijo našo naravno in družbeno dediščino. Na drugi strani pa bo Ovtar izročal javne pohvale in priznanja tistim, ki aktivno delujejo na področju varovanja in ohranjanja našega okolja.Poleg okoljevarstvene funkcije bo imel Ovtar še eno pomembno nalogo - in sicer turistično promocijo naših Slovenskih goric. Razgibana in pisana pokrajina, bogata kulturna dediščina in pestra kulinarika so, in morajo biti dovolj zanimivi za pritegnitev večjega števila obiskovalcev v naš kraj. Ovtar, kot nov prepoznavni simbol Slovenskih goric, bo tako skrbel za promocijo naših krajev znotraj in tudi zunaj mej naše države.Ovtar je oblečen v posebno oblačilo, ki ga je oblikovala in izdelala Klementina Kranvogel, študentka oblikovanja tekstilij in oblačil na Naravoslovnotehniški fakulteti v Ljubljani.V mesecu maju je bilo izbrano, na podlagi pravilnika, županovo vino za leto 2009, ki ga bo Občina Lenart namenila za protokolarne namene. Naziv županovo vino za leto 2009 je osvojilo vino sorte rumeni muškat 2008, ki ga je pridelalo in donegovalo vinogradništvo Rojs iz Selec. Na prireditvi na Zavrhu je bila podeljena listina o imenovanju županovega vina.