22._seja_lenarkih_svetnikovV četrtek, 8. oktobra, so se na 22. seji sestali svetniki Občine Lenart. Po sprejemu dnevnega reda in po poročilu župana mag. Janeza Krambergerja so pregledali najpomembnejše investicije v občini v letošnjem letu (poročilo o investicijah si lahko ogledate v prilogi - spodaj). Sklenili so tudi, da Občina Lenart pristopi k projektu "Evropska kulturna prestolnica 2012 in sprejeli Pravilnik o nagradah uspešnim študentom v Občini Lenart. Seznanili so se tudi s poročilom o delu Zdravstvenega doma Lenart v letu 2008 in 2009, s poročilom o neurjih z dne 16. junija in 4. avgusta letos, s potekom aktivnosti pri gradnji daljinskega sistema ogrevanja v mestu Lenart in s poročilom o izvedbi poletnih prireditev "LEN-ART 2009".

DownloadPredstavitev investicij v letu 2009 [4,118 kB]