Otvoritev_Nove_poslovno_industrijske_cone5V četrtek, 5. novembra, je v Lenartu potekala otvoritev Nove poslovno industrijske cone Lenart, saj se v Občini Lenart zavedajo, da je ena od osnovnih nalog omogočiti pogoje za gospodarski razvoj občine. Občina Lenart je komunalno uredila 4,5 hektarjev zemljišč v novi poslovno industrijski coni.

Ureditev nove poslovno industrijske cone zajema gradnjo povezovalne ceste, v dolžini 180 m in interne ceste, v dolžini 400 metrov, izgradnjo vodovoda, kanalizacije, telekomunikacijskih priključkov in javne razsvetljave. Ureditev poslovno industrijske cone je financirana tudi z evropskimi sredstvi.Poslovno industrijska cona pomeni za občino Lenart gospodarski razvoj in odpiranje novih delovnih mest.