Proslava_ob_obcinskem_prazniku_v_pocastitev_250-letnice_solstva_v_Lenartu_in_20-letnice_imenovanja_mesta_Lenart19V petek, 6. novembra, je v Športni dvorani v Lenartu potekala osrednja slovesnost ob občinskem prazniku v počastitev 250-letnice šolstva v Lenartu in 20-letnice imenovanja mesta Lenart.Za kulturni program na prireditvi so poskrbeli učenci OŠ Lenart. Zbrane so pozdravili ravnatelj OŠ Lenart Marjan Zadravec, podžupanja Marija Zlodej, častni občan Občine Lenart dr. Franc Kramberger in predsednik Vlade RS Borut Pahor.

Na slovesnosti so bile zbranim predstavljene investicije zadnjih treh let v Občini Lenart, ki so jih občanom predstavili v obliki filma.Žapan mag. Janez Kramberger pa je podelil tudi občinska priznanja, ki so jih prejeli:Priznanje župana so prejeli:- Franc Kurnik iz Spodnje Voličine, ki je že mnogo let dejaven v odboru lokalnega vodovoda Strma gora, s svojim delom prispeva k nemoteni vodooskrbi v Strmi gori, v preteklosti je bil aktiven v Krajevni skupnosti Voličina in je uspešen podjetnik,- Alojz Fajdiga iz Lenarta, ki je dejaven na mnogih področjih, ima veliko zaslug pri izgradnji kabelskega sistema v Lenartu. Poleg vsega je velik ljubitelj ribištva, zlasti športnega tudi po njegovi zaslugi se slovenska ženska ribiška ekipa udeležuje mednarodnih tekmovanj in dosega dobre rezultate.- Maxime Emeršič iz Kidričevega, ki dosega izjemne uspehe na področju twirlinga in mažoretnih dejavnosti, je članica Twirling, plesnega in mažoretnega kluba Lenart. Letos je na državnem prvenstvu v twirlingu osvojila dve tretji mesti in se je uvrstila na svetovni pokal v Sidney v Avstzraliji, kjer je v konkurenci 34 tekmovalk dosegla 23. mesto.- Slavica Toplak iz Lenarta, ki je učiteljica v OŠ Lenart. Mnogo generacij učencev, staršev in sodelavcev jo pozna kot uspešno, strokovno, kreativno in srčno vzgojiteljico otrok prve triade. Za uspešno delo v osnovni šoli, pri razvoju in uvajanju novosti v je prejela priznanje dr. Antona Trstenjaka.- Marjetka Malek Toplak je učiteljica angleščine in nemščine na Osnovni šoli Lenart že petnajst let. Pouk tujih jezikov je dvignila na zavidljivo raven, saj pod njenim vodstvom učenci dosegajo višji nivo znanja. Svoje delo opravlja strokovno in prizadevno, kar se odraža v uspehih učencev v času osnovnošolskega šolanja in v dobrem izhodišču za nadaljnje šolanje. Širil bralno kulturo v tujem jeziku, učenec spodbuja in motivira h kreativnemu pisanju in preizkuša novosti ter sodeluje v mednarodnih projektih na področju poučevanja tujih jezikov. Izvrstna je pri organizaciji šolskih prireditev. Mlade vzgaja, jih usmerja na poti odraščanja in jih obogati z življenjskimi vrednotami.Plakete Občine Lenart so prejeli:- Nogometni klub Lenart je bil ustanovljen leta 1996. Klub nastopa v ligi Medobčinske nogometne zveze Maribor. V vseh selekcijah deluje preko 150 aktivnih članov oziroma igralcev. V Nogometnem klubu Lenart posvečajo posebno pozornost delu z mladimi. Iz njihovih mlajših vrst izhajajo igralci, ki že igrajo za vrhunske slovenske in tuje klube. Prav tako imajo v klubu nekaj mladih igralcev, ki so člani državnih selekcij v mlajših kategorijah.Zaradi načrtnega, uspešnega dela z velikim številom otrok in mladine ter vzgoje v športni dejavnosti prejme Nogometni klub Lenart Plaketo Občine Lenart,- Janez Kurnik iz Sp. Voličine je izredno dejavnem na humanitarnem področju, njegovo delo je usmerjeno v dobro človeka. Posebej velja poudariti njegovo velikodušno delo na področju skrbi za umirajoče in njihove sorodnike, saj ima izreden čut za človeka. Sprejema drugačnost soljudi, jih spodbuja k strpnosti, pomembno je tudi njegovo katehetsko delo z otroci in mladino.V letu 2008 je bil posvečen za diakona, zato je izredno dejaven tudi na pastoralnem področju in v Župniji Sv. Ruperta.Za njegovo delovanje na humanitarnem in pastoralnem področju prejme Plaketo Občine Lenart,- Mitja Žgajner iz Zg. Voličine je član mladinske državne reprezentance raketnih modelarjev Letalske zveze Slovenije in član Astronavtičnega in raketnega kluba Vega iz Sevnice.Že kot tretješolec OŠ Lenart se je začel ukvarjati z modelarstvom in dosegel izjemne uspehe. Leta 2006 je z mladinsko državno reprezentanco sodeloval na svetovnem prvenstvu v Bajkonurju v Kazahstanu, kjer je dosegel izjemen uspeh, saj je osvojil 3. mesto v kategoriji SA6 raketa s trakom. V letih 2007 in 2008 se je udeležil vseh državnih prvenstev v mladinski in članski konkurenci ter je sodeloval na velikem številu tekmovanj, kjer je dosegel odmevne rezultate. V mladinskem merilu ni imel konkurence, zato je postal stalni član mladinske državne reprezentance, s katero se je leta 2007 udeležil evropskega prvenstva na Slovaškem in leta 2008 svetovnega prvenstva v Španiji, kjer je med mladinci z ekipo osvojil 2. mesto v kategoriji S3A-rakete s padalom. Leta 2008 je sodeloval na številnih tekmovanjih za svetovni pokal, saj je dosegal visoka mesta v skupnem seštevku svetovnega pokal.Tudi v letošnjem letu dosega odlične uspehe na tekmovanjih za svetovni pokal v Španiji, Češkem, Makedoniji, Srbiji, Angliji in drugod. Mitja svoje znanje prenaša na mlajše tekmovalce, zato že drugo leto vodi modelarski krožek na OŠ Lenart.Na osnovi športnih dosežkov v državnem, evropskem in svetovnem merilu v obdobju 2006-2009 in z uspehi mladih modelarjev OŠ Lenart je bistveno pripomogel k razvoju športa in tehnične kulture v Občini Lenart, za kar prejme Plaketo Občine Lenart.Bronasti lenarški grb sta prejela: - Marija Ajlec iz Lenarta, ki je mnogo let dejavna na društvenem področju. Kljub številnim obveznostim in zaposlitvi je od leta 1958 aktivna članica v Prostovoljnem gasilskem društvu Lenart, kjer je opravljala številne funkcije. Bila je dejavna pri Gasilski zvezi Lenart. Za sodelovanje na področju gasilstva je prejela številna priznanja in odlikovanja.Gospa Marija Ajlec ima čut za sočloveka v stiski. Njen prispevek je opazen zlasti na humanitarnem področju, ki se odraža v delu Župnijske Karitas v Lenartu in v Območni organizaciji Rdečega križa. Za delo na področju gasilstva in humanitarnih dejavnosti prejme Bronasti lenarški grb,- Julijana Bračič iz Zavrha je že 33 let zaposlena kot vzgojiteljica v vrtcu v Selcih. Delo vzgojiteljice opravlja predano, ker ima izreden čut za delo z otroki. Ne glede na delovne obveznosti si vzame čas za dodatne dejavnosti v vrtcu. Vedno izpopolnjuje svoje znanje in je zelo odprta vse novosti, ki so v dobro otrok.Vsa leta si prizadeva za dvig kakovosti dela v vrtcu, za posodobitev opreme, nakup didaktičnih pripomočkov in igral.Za prizadevno delo na področju pedagoškega dela ji je Društvo pedagogov dr. Antona Trstenjaka leta 2007 podelilo plaketo za življenjsko delo. Za uspešno delo na področju predšolske vzgoje in varstva otrok prejme bronasti lenarški grb.Srebrni lenarški grb sta prejela: - Stanislav Šteinbauer iz Sp. Voličine, ki je dejaven na področju gasilstva in lovstva. Aktiven gasilec je od leta 1952, najprej je bil član Gasilskega društva Selce, leta 1965 se je priključil Gasilskemu društvu Voličina. Bil je dolgoletni predsednik Gasilske zveze Lenart- Poseben poudarek je namenil izobraževanju in usposabljanju članstva. Veliko truda je vložil v zagotavljanje finančnih sredstev za delovanje gasilke zveze.Za aktivno in požrtvovalno delo na društvenem področju, v Gasilski zvezi Lenart, je prejel številna priznanja: Občinsko gasilsko priznanje I. stopnje, imenovan je za častnega predsednika GZ Lenart, prejel je odlikovanje za posebne zasluge Gasilske zveze Slovenije ter najvišje priznanje Gasilske zveze Slovenije.Stanislav Šteinbauer je dolgoletni član Lovske družine Voličina, kjer je opravljal funkcijo gospodarja.Za zasluge in prispevek k razvoju gasilstva v občini Lenart prejme Srebrni lenarški grb,- Strojne inštalacije Milan Hauptman s.p. iz Lenarta - opravlja dejavnost s področja instalacij od leta 1995. Glavna dejavnost podjetja je montaža in dobava vodovodnih, plinskih, ogrevalnih in zračnih instalacij. Omenjene storitve izvajajo na Štajerskem, pogosto so podizvajalci gradbenih podjetij. Predstavniki podjetja se udeležujejo različnih strokovnih seminarjev in se seznanjajo z najnovejšimi tehnologijami in strankam nudijo ustrezno svetovanje. Razvojni trendi podjetja se usmerjajo na področje izrabe obnovljivih virov energije, kot je sončna energija, energija zemlje in uporaba biomase. Milan Hauptman je dejaven tudi v območni Obrtno-podjetniški zbornici Lenart. Podjetje Milan Hauptman s.p. se pozitivno odziva na prošnje za donacije in sponzorstva, donatorska sredstva namenjajo tukajšnjim osnovnim šolam, Karitasu in športnim društvom.Zlati lenarški grb je prejela OŠ Lenart, ki že desetletja skrbi za vzgojo in izobrazbo otrok. V dveh stoletjih in pol svojega obstoja ima ustanova pomemben vpliv na dogodke v kraju, saj je že v ključnih trenutkih za ohranitev slovenske narodne zavesti vselej ostajala na trdnih tleh lastnih stališč in tako kljub ponemčenju skorajda celotnega kraja vseskozi ohranila slovensko besedo. Je ustanova, ki v okolišu, v katerem deluje, predstavlja glavni steber osnovnošolske vzgoje ter izobraževanja, saj je to prvi stik otrok z organizirano družbo, katere člani bodo postali.Visoko strokovno usposobljen kader svoje znanje poglablja in dopolnjuje z rednim sprotnim izobraževanjem in ga plemeniti z izkušnjami, ki jih pridobiva ob delu z učenci. Predvsem pa si ob vsem tem zmeraj prizadevajo ostati človeški ter učencem dati velikokrat pozabljene človeške vrednote. V zadnjih letih tako iz vrst lenarških osnovnošolcev izstopajo izjemni modelarji, fiziki, plesalci, športniki – še posebej nogometaši. Seveda pa se interesi in talenti učencev iz generacije v generacijo spreminjajo, tako bi lahko našteli še celo paleto izjemnih dosežkov z drugih področjih v letih nazaj.Osnovna šola Lenart sodeluje s krajem. Svoj prispevek kraju dajejo tudi na najrazličnejši prireditvah, saj že nekaj let pripravljajo kvalitetne proslave.Poslanstvo osnovne šole Lenart je v razvoju okolja in enakih pogojev za vse udeležence vzgojnoizobraževalnega procesa, kjer se spoštuje vsakega človeka, spodbuja razvoj potencialov in samozavest vsakega posameznika, goji medsebojna pomoč ter spodbuja pozitiven in strpen odnos do drugačnosti.Lenarta brez Osnovne šole Lenart, ki jo letos obiskuje 434 otrok in na kateri je zaposlenih 63 delavcev, si enostavno ne moremo več predstavljati. Zato si ustanova in ljudje v njej, tako za številne pomembne dogodke, odločitve in doprinose v preteklosti in sedanjosti ob 250-letnici delovanja zasluži Zlati lenarški grb.ČASTNI OBČAN OBČINE LENART JE POSTAL:Lojze Peserl, ki je obiskoval Osnovno šolo v Jurovskem Dolu, kjer je bil član dramske in folklorne skupine. Bil je vsestransko aktiven na več področjih. Režiral je dramske igre. Poučeval je glasbeni pouk na več osnovnih šolah, kjer je vodil mladinske pevske zbore, in sicer pri Sv. Ani, Sv. Trojici, pri Benediktu in v Jurovskem Dolu. Za delo na glasbenem področju je prejel več priznanj.V Lenartu je leta 1970, pri Kulturnem društvu Radko Smiljan, ustanovil mešani pevski zbor. Kasneje je v mnogo let vodil ženski pevski zbor, s katerim so nastopali na mnogih prireditvah v domačem in okoliških krajih. Pevski zbor je vodil še v Benediktu, v Lenartu je bil 20 let umetniški vodja Slovenskogoriškega okteta. Nastopali so na mnogih prireditvah v bližnji in daljni okolici. Gostovali so tudi v tujini, v Avstriji, v Nemčiji v Hrvaški in v Srbiji. Leta 1991 so peli na avdienci pri papežu Janezu Pavlu II.. V zadnjem obdobju uspešno vodi vokalno skupino Pomladni zvoki, v kateri prepevajo predvsem mladi pevci.Napisal je več pesmi, ki jih je uglasbil jih za ansambel in za zbor.Pomembno je tudi njegovo glasbeno pedagoško delo. Leta 1964 je bil prvi učitelj ob ustanovitvi glasbene šole Lenart, ki je bila dislocirani oddelek Srednje glasbene in baletne šole Maribor. Z manjšo prekinitvijo je bil vodja lenarškega oddelka glasbene šole vse do upokojitve. Vodil je tudi harmonikarski orkester. Mnogi njegovi učenci so uspešno zaključili študij glasbe. Glasba je njegovo življenjsko poslanstvo.Dejaven je tudi na literarnem področju.Zbral in zapisal je ljudske pesmi iz naših krajev z naslovom Kdo zna peti še vse te kitice. Leta 2008 je napisal knjigo Običaji – obredi in dogodki pri Sv. Juriju v Slovenskih goricah. Je soavtor etnološke knjige iz naših krajev: Lüdi so gučali, ki je izšla v letu 2008.Za življenjsko delo na področju kulture, zlasti glasbe, ohranjanja kulturne in etnološke dediščine se Lojze Peserl razglasi za častnega občana Občine Lenart.Na slovesnosti so podelili tudi Ovtarjeve pohvale, ki jih je podelil ovtar Dejan Kramberger.  Prejeli so jih:- Lojzka Zemljič iz LenartaGospa Lojzka Zemljič prejme Ovtarjevo pohvalo za delo v Turističnem društvu Ovtar, za oblikovanje in izdelovanje unikatnih izdelkov iz naravnih materialov, iskanje novih oblik ustvarjanja ter spodbujanje inovativnosti.- Turistično društvo RadehovaTuristično društvo Radehova slovi po prireditvah, ki ohranjajo stare običaje in kulturno dediščino. Prizadevajo si za promocijo svojega kraja, skrbijo za urejeno okolje in s svojo dejavnostjo prispevajo k ekološki zavesti ljudi. Za promocijo turizma in prispevka k urejenemu okolju prejme društvo Ovtarjevo pohvalo.Priznanje je prejela tudi zlata maturantka Občine Lenart Barbara Lempl.