Konstitutivna_seja_obinskih_svetnikov3V četrtek, 28. oktobra, so se svetniki Občine Lenart sestali na konstitutivni seji. Seznanili so se s poročilom Občinske volilne komisije o izidu volitev v svet in volitev župana in imenovali mandatno komisijo. V nadaljevanju seje so potrdili mandate svetnikov. Sejo je vodil najstarejši svetnik Saša Tomažič.

Sledila je slovesna zaprisega župana. Župansko verigo je županu mag. Janezu Krambergerju izročil najstarejši svetnik Saša Tomažič. V nadaljevanju je sejo vodil župan mag. Janez Kramberger. Svetniki so imenovali še člane komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Omenjeno komisijo sestavljajo Saša Tomažič (SD), Jožef Kramberger (SLS), Maksimiljan Šuman (NSi), Danijel Kovačič (LDS), Karl Vogrinčič (Lista Ivana Vogrina), Damir Jelenko (SDS) in Emica Šuman (DeSUS).