PROSLAVA_OB_OBINSKEM_PRAZNIKU7Na proslavi ob občinskem prazniku, ki je bila v petek, 5. novembra ob 18.  uri v Domu kulture Lenart so nastopili.1. Mladinski pevski zbor OŠ Lenart 2. Eva Brus, klavir, Umetniška gimnazija Maribor, mentor Tatjana Dvoršak 3. Katarina Vinter, balet, 6. razred, Konzervatorij za glasbo in balet Maribor,

Podružnična šola Lenart, mentorica Martina Kramer, Sara Hercog, violina in vokal, OŠ Voličina 4. Domen in Ben Šnajder, duo harmonik, mentor Kristijan Brus, Konzervatorij za glasbo in balet Maribor, Podružnična šola Lenart 5. Janja Turk in Aleksandra Škrilec, duo flavt, Umetniška gimnazija Maribor 6. Moški vokalni kvintet AeternumOb tej priložnosti je prisotne pozdravil župan Občine Lenart mag. Janez Kramberger. Prikazan je bil film o izvedenih investicijah Občine Lenart v zadnjem letu.Podeljena so bila priznanja najuspešnejšim študentom. Nagrade se podeljujejo diplomantom, ki so državljani Republike Slovenije in imajo stalno prebivališče na območju občine Lenart in so svoje študijske obveznosti, vključno z diplomskim delom, magistrsko nalogo ali doktorsko disertacijo opravili s povprečno oceno 9,1 ali več. Višina nagrade za dodiplomski študij in podiplomski študij po 2. bolonjski stopnji znaša 200 EUR, za znanstveni magisterij 300 EUR, za študij po 3. bolonjski stopnji in doktorat znanosti 400 EUR.
Nagrade so prejeli:- Marko Arnuš iz Sp. Voličine za uspešno zaključen študij na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani- Mojca Bračič iz Lenarta za uspešno zaključen študij na Fakulteti za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru- Barbara Jurša iz Dolgih njiv, za uspešno zaključen študij na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani.- Monika Senčar iz Spodnjega Porčiča za uspešno zaključen študij na fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko- Renata Šnofl iz Spodnjega Porčiča za uspešno zaključen študij na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru.Na proslavi ob občinskem prazniku so bila podeljena naslednja priznanja: 1. Zlati lenarški grb - Franc Schönwetteriz ZamarkoveFranc Schönwetter je že več kot 50 let dejaven na mnogih področjih. Leta 1958 je bil član prve zasedbe lenarške pihalne godbe, iz katere je nastal Pihalni orkester MOL. Za več kot 50-letno delovanje v ljubiteljski kulturi je prejel častno Gallusovo značko Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. Bil je predsednik Lovske družine Lenart in predsednik Krajevne skupnosti Lenart, v zadnjem obdobju je predsednik Kulturnega društva MOL. S svojim delom je zaznamoval kulturno ustvarjalnost, zlasti je dejaven pri povezovanju domačih kulturnih društev, zlasti pihalne godbe MOL s slovenskimi društvi v tujini in pri organizaciji nastopov v tujini. Zlati Lenarški grb prejme za dolgoletno uspešno delo na področju kulture, godbeništva, lovstva, za delo v Krajevni skupnosti Lenart, za sodelovanje slovenskimi društvi v tujini in mednarodno sodelovanje na področju kulture.
2. Srebrni lenarški grb - Kristina Travnekar iz LenartaKristina Travnekar je v vrtcu Lenart zaposlena od leta 1976, krajše obdobje je bila zaposlena tudi na Osnovni šoli Voličina. Vodilo pri njenem delu je skrb za otroke, spoštovanje človeka kot osebnosti, spodbujanje ustvarjalnosti otrok, vzgoja za medsebojno pomoč, spodbuja pozitivnih vrednost in strpen odnos do drugačnosti. Od leta 2005 je pomočnica ravnatelja Osnovna šole Lenart. Je soustanoviteljica Lutkovne skupine Pika, ki se je kasneje preimenovala v Lutkovno gledališče Pika. S svojim delom je prispevala k razvoju in popularizaciji lutkarstva na območju Slovenskih goric.Priznanje Srebrni lenarški grb prejme za uspešno pedagoško delo na področju predšolske vzgoje, inovativno in uspešno vodenje otroškega vrtca Lenart, zasluge pri gradnji vrtca, delo na področju kulturne ustvarjalnosti in prispevek k razvoju lutkarstva v občini Lenart.
3. Bronasti lenarški grb - Aleš Arih iz MariboraNa pobudo Aleša Ariha so bile na Zavrhu leta 1985 prvič organizirane Maistrove prireditve, v času, ko ime, lik in vrednote Rudolfa Maistra, ni bil družbeno priznan in cenjen. Maistrove prireditve so letos potekale 25-ič in so postale odmevne na državnem nivoju. Aleš Arih je z osebnim prizadevanjem vtisnil poseben pečat Maistrovim prireditvam. Vseskozi je dobro sodeloval z Občino Lenart in domačimi društvi. Dejavee je bil tudi na področju kulture, saj je na njegovo pobudo nastal Vokalni kvintet Završki fantje. Za prizadevanja za ohranjanje in obujanje spomina na pesnika in generala Rudolfa Maistra ter za oživljanje vrednost domoljubja, domovinske zavesti, sodelovanje z Občino Lenart ter lokalnimi društvenimi organizacijami prejme bronasti lenarški grb.
4. Plaketa Občine Lenart - Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo LenartV zadnjih letih je združenje preraslo v pomembno civilno družbeno gibanje, ki prerašča lokalne okvire. Ob 20. obletnici osamosvojitvene vojne so izdali ponatis zbornika Čas odločitve 1990-1991, ki je pomemben vir za proučevanje tega obdobja slovenske zgodovine. Posebno skrb namenjajo ohranjanju dokumentarnega gradiva in povezovanju udeležencev osamosvojitvene vojne. S svojim delovanjem so prispevali k promociji Občine Lenart. Za uspešno delovanje na društvenem področju prejmejo plaketo Občina Lenart.
5. Priznanje župana - Twirling, plesni in mažoretni klub LenartTwirling, plesni in mažoretni klub Lenart prejme priznanje župana ob obletnici delovanja in za dosežke na državnih in mednarodnih tekmovanjih.