kolegij_zupanovV torek, 7. decembra, so se v prostorih občine Šentilj na razširjenem 2. kolegiju županov sestali župani osrednjih slovenskogoriških občin in občine Šentilj. Seznanili so se s poslovnimi načrti ravnanja z odpadki za leto 2011 na območju teh občin. V enotno gospodarjenje z odpadki je namreč ob šestih občinah na območju Upravne enote Lenart vključena tudi šentiljska občina.

 

Družba Saubermacher, ki na tem območju skrbi za odvoz, sortiranje in deponiranje odpadkov, v začetku leta 2011 načrtuje novosti v ravnanju s komunalnimi odpadki: razširitev obdelovalnih linij, spremembe v zbiranju, odvozu in deponiranju ter spremembe v obračunavanju storitev. Dogovor med družbo Saubermacher in udeleženimi občinami o pokrivanju stroškov obdelovanja odpadkov naj bi dosegli januarja prihodnje leto. Nov sistem zbiranja odpadkov in ravnanja z njimi naj bi bil vzpostavljen februarja 2011.Župani občin Benedikt, Cerkvenjak, Lenart, Sv. Ana, Sv. Trojica in Sv. Jurij v Sl. goricah so razpravljali tudi o razdelitvi stroškov javnih zavodov in društev, ki izvajajo storitve za vse občine na območju UE Lenart. Dogovor o pokrivanju teh stroškov naj bi bil usklajen še letos. Razprava o razdelilniku stroškov za Matično knjižnico in Zdravstveni dom Lenart pa bo  najverjetneje segla v začetek leta 2011.Župani Milan Gumzar, Marjan Žmavc, mag. Janez Kramberger, Silvo Slaček,Darko Fras in Peter Škrlec ter šentiljski župan Edvard Čagran so se seznanili tudi z izvajanjem projekta Celovita oskrba SV Slovenije s pitno vodo - SZ Slovenske gorice. Ta na območju 12 vključenih občin poteka po načrtih, zastal pa je v delu, ki zajema mariborski okoliš. Za zagotavljanje zadostnih količin vode za slovenskogoriški del je potrebna zamenjava tranzitnih vodovodnih cevovodov na potezi Košaki-Počehova in gradnja vodohrama v Počehovi.