Novice 2010

Podjetje Nigrad d.d. vam kot izvajalec gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode v 16 občinah pojasnjuje postopek glede ocen obratovanja malih komunalnih čistilnih naprav do 50 PE (prosimo, da seznanite o tem vse vaše občane) naslednje:V Uredbi o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (UL RS št. 98/07 in 30/10) je v 6. členu (drugi odstavek) zapisano,

Več ...

 
V skladu s spremembo in dopolnitvijo Akta o dolocitvi števila sodnikov porotnikov na krožnih sodišcih v Republiki Sloveniji bo predsednik Višjega sodišca v Mariboru imenoval 130 sodnikov porotnikov ..., Več v prilogi.
DownloadPredlaganje kandidatov za sodnike porotnike [1,205 kB]
 
Razvojna agencija Slovenske gorice je skupaj z vsemi šestimi občinami na območju Upravne enote Lenart začela z izvajanjem projekta usmerjevalne signalizacije na območju »LAS OVTAR SLOVENSKIH GORIC«, s katerim bodo občine izpolnile določila ...
DownloadPoziv gospodarskim subjektom in nosilcem dopolnilnih dejavnosti na območju Upravne enote Lenart [266 kB]
 

Obisk_uencev_iz_O_Voliina13V sredo, 19. oktobra, je župan Občine Lenart mag. Janez Kramberger sprejel učence 3. a in b razreda iz Osnovne šole Voličina v Centru Slovenskih goric, kjer so si ogledalii razstavo za naslovom: Imejmo živali radi, nato pa so županu, v mali dvorani, postavljali razna vprašanja.

Več ...

 
ZLATE MATURANTE V ŠOLSKEM LETU 2009/2010, KI IMAJO STALNO PREBIVALIŠČE V OBČINI LENART, POZIVAMO, da čim prej pokličejo ali se osebno oglasijo na občini Lenart.

Več ...

 
Več člankov...