Novice 2010

OTVORITEV_PRIZIDKA_K_OSNOVNI_OLI_VOLIINA5V petek, 24. septembra je bila v kulturnem domu v Voličini proslava ob krajevnem prazniku, otvoritvi prizidka OŠ Voličina in krajevne knjižnice.Udeležence prireditve so nagovorili župan Občine Lenart mag. Janez Kramberger, ravnatelj OŠ Voličina Anton Goznik, direktorica Knjižnice Lenart Marija Šauperl in generalni direktor Direktorata za vrtce in osnovno šolstvo Boris Černilec.

Več ...

 

OTVORITEV_NOVEGA_VRTCA_V_LENARTU3V petek, 17. septembra 2010 je bila ob 17. uri svečana otvoritev novega vrtca v Lenartu, ki je umeščen med obstoječe objekte in jih povezuje v zaključeno in funkcionalno celoto.

Več ...

 

NOVINARSKA_KONFERENCA_V_ZADEVI_OBRATOVANJA_CISTILNE_NAPRAVE_LENARTV sredo, 15. septembra 2010 j bila ob 11. uri v Centru Slovenskih goric v Lenartu tiskovna konferenca v zadevi obratovanja čistilne naprave v Lenartu, ki jo je sklical župan Občine Lenart, mag. Janez Kramberger.
Zbranim novinarjem je povedal, da bila v začetku njegovega mandata dokončana gradnja čistilne naprave, ki se je pričela  projektirati in graditi v mandatu prejšnjega župana.

Več ...

 

29._SEJA_OBINSKEGA_SVETAV četrtek, 9. septembra 2010 ob 16. uri je bila 29. seja Občinskega sveta Občine Lenart z naslednjim dnevnim redom:
1. Ugotovitev sklepčnosti.2. Pregled zapisa sklepov 28. seje občinskega sveta.3. Potrditev dnevnega reda.4. Odlok o rebalansu proračuna Občine Lenart za leto 2010.5. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v letu 2010 v občini Lenart.

Več ...

 
Prvi_dobrodelni_tek_drutva_Maratonec_Lenart_za_delo_drutva_zveze_prijateljev_mladine_Slovenske_goriceDne. 21. avgusta 2010, je skupina športnikov tekačev združenih v TK Maratonec iz Lenarta izvedla prvi dobrodelni tek.Članice društva so počastile start teka s svojo prisotnostjo in poskrbele za okrepčilo pred startom..Zbrani tekači so soglasno sklenili, da bodo štartnino teka donirali društvu zveze prijateljev mladine slovenske gorice.

Več ...

 
Več člankov...