Novice 2010

SREANJE_UPOKOJENCEV_NA_POLENIV soboto, 14. avgusta je bilo na Poleni tradicionalno srečanje upokojencev, ki so se ga udeležili številni upokojenci z območja šestih občin upravne enote v Lenartu - iz Benedikta, Cerkvenjaka, Lenarta, Sv. Ane, Sv. Jurija v Slovenskih goricah in Sv. Trojice v Slovenskih goricah.

Več ...

 

OTVORITEV_IGRIA_V_SELCAHOtvoritev nogometnega igrišča z umetno travo
V petek, 25. junija, so v Selcah predali namenu nogometno igrišče z umetno travo.
Župan občine Lenart, mag. Janez Kramberger, je v nagovoru na otvoritvi poudaril, da znaša vrednost celotne investicije ureditve igrišča okoli 140.000 EUR, obsegala pa je zemeljska dela, ureditev razsvetljave, ograjo, umetno travo na igrišču, opremo in asfaltiranje platoja. Investicija je bila v celoti pokrita iz občinskega proračuna.

Več ...

 
27._SEJA_OBINSKEGA_SVETA3V četrtek, 24. junija 2010 ob 16. uri je bila 27. seja Občinskega sveta Občine Lenart z naslednjim dnevnim redom:
1. Ugotovitev sklepčnosti.2. Pregled zapisa sklepov 26. seje občinskega sveta.3. Potrditev dnevnega reda.4. Poročilo župana.5. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov občinskega sveta.6. Predstavitev »Prometne študije cestnega omrežja v Občini Lenart«.7. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Lenart – 2. obravnava.

Več ...

 
Proslava_ob_prazniku_in_zakljuku_olskega_leta_v_O_Lenart8Proslava ob prazniku in zaključku šolskega leta v OŠ Voličina

Več ...

 

Proslava_ob_prazniku_in_zakljuku_olskega_leta_v_O_Lenart1V sredo, 23. junija 2010 je bila v športni dvorani Lenart proslava ob dnevu državnosti in ob zaključku šolskega leta.
Prireditev je potekala v sproščenem vzdušju. V prvem delu proslave, ki je bil posvečen dnevu državnosti, so se učenci OŠ Lenart, ki so pripravili kulturni program, s pesmijo in besedo sprehodili po slovenskih pokrajinah.

Več ...

 
Več člankov...