SPREJEM_UPANA_OBINA_LENARTŽupan Občine Lenart mag. Janez Kramberger je v petek, 28. januarja, v kulturnem domu v Voličini pripravil sprejem za direktorje in predstavnike podjetij, javnih zavodov, predstavnike društev in družbenega življenja, kot zahvalo za dobro sodelovanje, uspešno delo, prispevek k razvoju in ugledu Občine Lenart ter za delo v dobro občanov. Letošnjega sprejema se je udeležilo 200 gostov. Ob tej priložnosti je udeležence prireditve pozdravil župan, ki je v govoru poudaril pomen dobrega sodelovanja med občino, podjetji, javnimi zavodi in društvi.

Na temo Učinkovitost trga dela je svoje ideje predstavil Jože Smole, generalni Sekretar združenja delodajalcev Slovenije. Bogdan Šavli, dolgoletni direktor podjetij TBP d.d. in Prevent Halog d.o.o. je ob zaključku uspešne in dolgoletne poslovne kariere prisotnim prav tako namenil nekaj besed. Prireditev je z ubranim petjem zaključil Kvintet bratov Smrtnik iz Železne Kaple na avstrijskem Koroškem, ki so bili nagrajeni z bučnim in dolgim aplavzom.