PROJEKT_COMENIUS_SPREJEM_UENCEV_IN_UITELJEV_IZ_TUJIH_DRAV_PRI_UPANU_OBINE_LENARTV tednu od 31. 1. do 4. 2. 2011 potekajo srečanja učencev in učiteljev držav partneric v okviru projekta Comenius na Osnovni šoli Voličina. Učenci sodelujejo pri raznovrstnih aktivnostih. V četrtek, 3. 2. 2011, je župan mag. Janez Kramberger gostujočim, domačim in tujim učiteljem z učenci, predstavil delovanje Občine Lenart v Centru Slovenskih goric.

Projekt Comenius, ki ga vodi OŠ Voličina, je za razvoj in poznavanje evropske kulturne in jezikovne raznolikosti zelo pomemben za vse, ki so kakorkoli vključeni v ta projekt.
Cenjeni gostje, občinska uprava in zaposleni v TIC-u, so ob prijetnem druženju okusili tudi slovenje-goriško gibanico in kruh z domačim bučnim oljem.
Prijazni obiskovalci so bili zelo navdušeni nad domačimi dobrotami, bogato naravno in kulturno dediščino ter aktualnimi aktivnostmi, ki se odvijajo v občini.

Predstavitev projekta
Osnovna šola Voličina že več let sodeluje v projektu COMENIUS. Mednarodna mobilnost zavzema v evropskem prostoru vedno pomembnejše mesto. Program Comenius, katerega poglavitna cilja sta zboljšanje kakovosti šolstva in krepitev evropske razsežnosti v šolskem izobraževanju, nam omogoča medsebojno sodelovanje partnerskih šol izven meja Slovenije.
Prav zaradi tega smo se v šolskem letu 2009/2010 vključili v mednarodni projekt Comenius: Young Europeans looking for sense and orientation, v katerega so vključene šole iz sedmih držav. Projekt temelji na izkušnjah mladih, ki se spopadajo z izzivi modernega sveta ter iščejo smisel in orientacijo pri odraščanju.
Osnovni namen tega projekta je učenje tujih jezikov ob delu na izbrani temi. Bistveni del projekta pa predstavlja medsebojna izmenjava učencev. Tako učenci v aktivnostih programa razvijajo poznavanje in razumevanje evropske kulturne in jezikovne raznolikosti, so aktivni in kreativni ter prevzemajo odgovornost za svoje učenje in učenje drugih, ter nenazadnje si pridobivajo tudi osnovne življenjske spretnosti.
V projektu sodelujejo vsi delavci šole. Načrtovano je, da bo naša šola gostila predstavnike sodelujočih šol v projektu v mesecu februarju 2011. Projekt bo trajal dve šolski leti in se bo zaključil v mesecu juniju leta 2011.
Partnerji v tem projektu smo:
Šola - Država
Landau-Gymnasium - Nemčija
Lycée René Gosse - Francija
Botby högstadieskola - Finska
Osnovna šola Voličina - Slovenija
Vestervangskolen - Danska
Ramazan Atil Lisesi - Turčija
Pascal English Schoo - Ciper