70._obletnica_poroke_zakoncev_Malnari_v_Domu_Sv._Lenarta5V Domu Sv. Lenarta sta 1. marca praznovala obletnico poroke zakonca Joža in Janez Malnarič. Poročila sta se pred 70-leti v Trnovem v Ljubljani.
Poročil ju je pisatelj F. S. Finžgar. Le nekaj dni po njuni poroki se je začela vojna in gospod Janez je moral v vojsko. Po vojni je prišel službovati v Mariboru kot ravnatelj na srednji ekonomski šoli. Imata dve hčeri, ki sta že upokojeni, tri vnuke in dva pravnuka. V Domu Sv. Lenarta bivata od maja 2008. Ob tej posebni priložnosti so ju obiskale hčere in župan mag. Janez Kramberger, sodelavci v Domu pa pripravili prijetno druženje s kulturnim programom, ki so ga odpele ljudske pevke.