Seja_Dravnega_sveta_je_bila_tokrat_v_Lenartu1039. seja Državnega sveta Republike Slovenije, zadnja pred poletnimi počitnicami, je potekala v sredo, 6. julija v mali dvorani Centra Slovenskih goric v Lenartu v Slovenskih goricah. Državni svetniki so se na seji seznanili s Poročilom o delu Državnega pravobranilstva Republike Slovenije za leto 2010 in z letnim poročilom o delu Komisije za preprečevanje korupcije za leto 2010 (z dodatkom do vključno maja 2011). Poročilu Komisije za preprečevanje korupcije so namenili veliko pozornost, na vprašanja in dileme je državnim svetnikom odgovarjal Rok Praprotnik, predstavnik Komisije. Na seji so obravnavali tudi dva predloga zakonov v drugi obravnavi. Z izrečenim mnenjem je Državni svet podprl Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, medtem, ko Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije po mnenju Državnega sveta ni primeren za nadaljnjo obravnavo.

V okviru točke pobude in vprašanja je Državni svet na ustrezne državne organe naslovil vprašanje državnega svetnika Jožeta Koržeta glede ukinitve krajevnih enot Zavoda za gozdove Slovenije, ter dve vprašanji njegovega kolega Darka Frasa, in sicer glede izgradnje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v lokalnih skupnostih in pa glede zagotovitve sredstev za obnovo uničenega državnega cestnega omrežja, ki je nastalo ob gradnji avtocestnega omrežja.
Pred pričetkom seje se je predsednik Državnega sveta mag. Blaž Kavčič v prostorih občine Lenart srečal z županom mag. Janezom Krambergerjem, ki mu je predstavil občino. Na sestanku sta sodelovala tudi Darko Fras, župan sosednje občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah in sekretar Državnega sveta Marjan Maučec.
Po končani seji so državni svetniki in strokovni sodelavci Državnega sveta obiskali naselje Zavrh nad Lenartom in si ogledali središče občine Sveta Trojica z znamenito cerkvijo Svete Trojice in samostanom. V Zavrhu je urejena spominska sobo generala in pesnika Rudolfa Maistra, saj je general v teh krajih preživljal mnoge počitnice, v času po letu 1923, ko so ga prisilno upokojili.