Eko_toplota_energetika_d.o.o._je_dosegla_naslednji_mejnik_pri_projektu_daljinskega_ogrevanja_v_LenartuŽe od oktobra 2010 obratuje kotlovnica daljinskega ogrevanja na biomaso od Eko toplote energetike d.o.o. v Lenartu v Slovenskih goricah. Med zakonsko predpisano fazo poskusnega obratovanja (kurilna sezona 2010/2011) so se pri kotlovnici na biomaso izvajale meritve emisij ob upoštevanju predpisanih mejnih vrednosti. Po uspešnem zaključku poskusne faze je odgovorna slovenska institucija podelila uradno uporabno dovoljenje za obratovanje kotlovnice daljinskega ogrevanja na biomaso in toplovodno omrežje v Lenartu. Tudi prodajne aktivnosti v Lenartu potekajo zelo pozitivno. Letos je prodajna skupina Eko toplote energetike d.o.o. že sklenila 166 pogodb z novimi gospodinjstvi – med tem dva stanovanjska objekta s 147 stanovanji – obrati in zasebnimi hišami.

Infotipp: www.eko-toplota.si