LEN-ART 2011 je zaključen. Od 1. julija do 2. septembra se je zvrstilo 25 prireditev - folklore, komedij, koncertov ( rock, etno in klasična glasba), prireditev za otroke, zabavnih prireditev, nastopi domačih društev in skupin.
Letošnje prireditve so pri občanih naletele na ugoden odziv in pozitiven odnos, saj so bile zelo dobro obiskane. Tudi vzdušje na prireditvah je bilo zelo pozitivno, obiskovalci so vse nastopajoče z navdušenjem sprejeli. Število gledalcev je bistveno višje kot lani, ker je bil izbor prireditev zelo pester in je nastopalo veliko znanih, v Sloveniji in v tujini uveljavljenih izvajalcev. Prireditve si je ogledalo več kot 6000 gledalcev. Struktura obiskovalcev je bila mešana- otroci, mladi in starejši. Dosežen je bil namen in cilji, zaradi katerih smo prireditve organizirali:
1. Lenart postane osrednje mesto kulture v Slovenskih goricah.
2. Povečanje kulturne ponudbe in višja dostopnost kulturnih dobrin za lokalno prebivalstvo.
3. Vključevanje vseh družbenih skupin: otrok, mladine, starejših, kmečko prebivalstvo,…
4. Ustvarjanje prebivalcem prijaznejše podobe Lenarta, zlasti v poletnih mesecih, ki so veljali za obdobje »kulturnega mrtvila«.
5. Promocija in prepoznavnost Lenarta in Slovenskih goric.
6. Ustvarjanje pogojev za kulturno ustvarjanje.
7. Širjenje medkulturnega dialoga in multikulture.
8. Poleg gospodarske razvitosti območja je pomemben tudi kulturni razvoj in »duhovna« ponudba nekega kraja. Poletne prireditve so k temu prav gotovo prispevale.
Namen in cilji prireditev so bili prav gotovo doseženi. Kar zadeva obiskanost, so pritegnili prebivalstvo iz širšega območja Slovenskih goric in Maribora. Pester in raznovrsten je bil tudi program, saj je bil namenjen različnim družbenim in starostnim skupinam.

Izkušnje letošnjih poletnih prireditev so pozitivne, zato je smiselno, da jih v podobni programski zasnovi organiziramo tudi v prihodnje.