PREDSTAVITEV_OBINE_LENART_NA_MADARSKEM5Občina Lenart že dve leti sodeluje v projektu City Cooperation, v katerega je vključenih 24 mest iz Avstrije, Madžarske in Slovenije, iz vsake države po osem mest. Cilj tega projekta je povezava mest na področju turizma, gospodarstva in kulture.
V petek, 16. septembra 2011, je v madžarskem mestu Körmend v dopoldanskem času potekala konferenca županov teh mest, na kateri so župani in njihovi sodelavci predstavili svoja mesta ter vizijo nadaljnjega razvoja. Poudarek je bil predvsem na gospodarstvu in turizmu, pri večini mest pa tudi na varstvu okolja. Namen srečanja je bil vzpostaviti tesnejše sodelovanje med mesti in tudi med lokalnimi proizvajalci samimi. Iz podanih referatov smo dobili veliko koristnih informacij, vzpostavili smo tudi nove stike in poznanstva, tako da bo nadaljnje sodelovanje gotovo lažje.

V popoldanskem času je potekala na glavnem trgu v Körmendu predstavitev kulinarike in obrti ter nastop kulturnih skupin.
Na stojnici in v hišici, ki je bila namenjena Občini Lenart, so se predstavili Društvo kmečkih žena in deklet Lenart, ki je za pokušino ponujalo gibanice in obložene kruhke, ter Društvo vinogradnikov Lenart, ki je pripravilo degustacijo vin. Obrtno podjetniška zbornica Lenart je pripravila predstavitev medenih izdelkov Čebelarstva Zarnec, bučnega olja in peciv Oljarne in pekarne Petovar. Foto Tone je sestavil kolaž fotografij z motivi Slovenskih goric za razstavo. TIC Lenart je pripravil izbor prospektov. Na velikem odru so potekali nastopi skupin iz mest, ki sodelujejo v projektu. Kot predstavniki Občine Lenart so nastopili: plesalci iz OŠ Lenart pod mentorstvom Eme Jelatancev, ki so v folklornih nošah zaplesali na Avsenikovo glasbo, Sara Hercog iz Voličine je zapela in zaigrala na violino slovenske ljudske pesmi, Dejan Arcet je iz harmonike izvabil Avsenikove melodije, pevke kulturnega društva iz Voličine, pod vodstvom Anite Grajfoner Petrič, so zapele zimzeleno slovensko popevko in ljudske pesmi. Predstavitev v Körmendu je bila uspešna, saj je bila pred stojnico Občine Lenart gneča obiskovalcev, ki so pokušali dobrote iz Slovenskih goric in si ogledali razstavljene izdelke. Buren aplavz so poželi tudi nastopajoči, ki so Občino Lenart predstavili z izvirnim kulturnim programom.