PROSLAVA_OB_PRAZNIKU_KRAJEVNE_SKUPNOSTI_VOLIINA9V petek, 23. septembra, je v kulturnem domu Voličina potekala proslava ob prazniku Krajevne skupnosti Voličina. V kulturnem programu so nastopili: Pevke Kulturnega društva Voličina, Ljudski pevci Kulturno turističnega društva Selce, Otroški pevski zbor OŠ Voličina,
Sara Hercog (violina in glas), Nejc Kurbus (kitara), Jerneja Breznik (flavta), Tjaša Korenjak Ornik (balet), Klara Štampar in Tjaša Korenjak Ornik (ples) in Dejan Arcet (harmonika).

Govornika na proslavi sta bila predsednik Sveta KS Voličina Dejan Kramberger in župan mag. Janez Kramberger.
PODELJENA SO BILA NASLEDNJA PRIZNANJA
OVTARJEVA PRIZNANJA
Delovanje in funkcija ovtarja je usmerjena v varovanje okolja – varovanje Slovenskih goric, razvoju ekološke in turistične zavesti ljudi.
Ovtar spodbuja sodelovanje in povezovanje prebivalstva pri varovanju, ohranjanju in urejanju naravnih vrednot in kulturne dediščine s turizmom. Prizadeva si za čisto in urejeno domače okolje, za ohranitev kulturnih spomenikov in za ohranjanje domačih običajev. Njegova naloga je, da opozarja tiste, ki s svojimi dejanji bremenijo okolje in namerno kazijo našo naravno in kulturno dediščino. Ovtar podeli javne pohvale in priznanja tistim, ki aktivno delujejo na področju varovanja in ohranjanja okolja.
Opozorila, pohvale in priznanja ovtar izreka in podeljuje javno, ob posebnih priložnostih, kot so krajevni, občinski prazniki, večje turistične prireditve.
Za leto 2011 in 2012 je župan Občine Lenart podelil naziv Ovtar-varuh Slovenskih goric Marku Šebartu iz Lormanja. Ovtar se je odločil, da pohvale prejmeta:
Marija in Milko Čuček iz Sp. Voličine za urejeno okolico stanovanjske hiše
Okolico doma družine Čuček vedno krasijo cvetje, grmovnice in urejene gredice. Gredice, vso cvetje in zelenje je posajeno in urejeno z občutkom, inovativnostjo, v sozvočju z naravo ter letnim časom primerno. Marija Čuček pozna govorico cvetja; z delom in ljubeznijo do narave sta z možem Milkom okoli hiše ustvarila pravi podeželski vrt, ki vtisne domačiji in kraju poseben pečat. Marija Čuček nabira zelišča, izdeluje čaje, sodeluje na raznih prireditvah in si prizadeva za širjenje ekološke zavesti pri ljudeh.

Osnovna šola Voličina prejme Ovtarjevo pohvalo za prispevek k urejenosti kraja
Okna Osnovne šola Voličina vedno krasi cvetje. Šola je ena od osrednjih stavb v kraju, ki zaradi urejenega okolja pritegne marsikateri pogled in daje Voličini markanten videz. Delavci Osnovne šole Voličina si prizadevajo za ekološko vzgojo otrok in s svojim delom presegajo okvire učnega programa, za kar šola prejme Ovtarjevo pohvalo.
PRIZNANJA KS VOLIČINA

Priznanja se podeli posameznikom, društvom in drugim organizacijam za uspešno delovanje v kraju, v društvih, na področju, kulture, športa, humanitarnih dejavnosti, šolstva, gospodarstva ali za dosežke, ki imajo pomen za širše okolje in prispevajo k ugledu kraja. Svet Krajevne skupnosti Voličina je odločil, da priznanja prejmejo:

JOŽE VOGRIN IZ DOLGIH NJIV
Idejni oče društva Presmec, ki vse od leta 1995 vsako leto poskrbi za veličasten presmec pred cerkvijo Sv. Ruperta v Voličini. Pod njegovim vodstvom so člani društva leta 1999 izdelali več kot 300 metrov dolg presmec in so ime Dolgih Njiv in Voličine ponesli v svet in v Guinesovo knjigo rekordov. Poleg izdelave presmecev pa v društvu Presmec v zadnjih letih redno skrbijo tudi za postavitev adventnega venca tako v Voličini kot v Lenartu ter na ta način prispevajo k ohranjanju Slovenjegoriških običajev in promociji naših krajev.

STANKO KRANVOGEL iz Zavrha prejme priznanje za dolgoletno uspešno in prostovoljno delo v Turističnem društvu Rudolf Maister Vojanov Zavrh. Stanko že več let prostovoljno opravlja delo vodnika za Maistrovo spominsko sobo, mnogim skupinam predstavi in približa Rudolfa Maistra in Zavrh ter skrbi za promocijo naših krajev. Je tudi predsednik Društva upokojencev Voličina. Pod njegovi m vodenjem je delo v društvu oživelo.

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO VOLIČINA
Prostovoljno gasilsko društvo Voličina deluje vse od leta 1936 in v letošnjem letu praznuje častitljivih 75-let delovanja. V društvu poleg varstva pred požari in drugimi naravnimi nesrečami skrbijo tudi za vzgojo gasilskega podmladka.
V skladu z zakonodajo društvo zagotavlja požarno varnost in preventivo, druge naloge s področja gasilstva, zaščite in reševanja, skrbi za posodobitev gasilske opreme in tehnike, strokovnost in operativno delovanje gasilske organizacije ter vzgojo in izobraževanje članov.
Bistvo delovanja gasilcev je v prostovoljnem delu. Prostovoljno gasilsko društvo Voličina društva dobro sodeluje z Občino Lenart, šolo društvi in drugimi organizacijami.