Podravsko-Ptujsko-Ormoška regionalna destinacijska organizacija
Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj je bilo uspešno na razpisu za pridobitev sredstev namenjenih razvoju destinacijskih organizacij, ki ga je v lanskem letu razpisalo Ministrstvo za gospodarstvo (Javni razpis za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj za izvedbo aktivnosti vzpostavitve Regionalne destinacijske organizacije). Podravsko-Ptujsko-Ormoška RDO obravnava turistično področje, ki ga predstavlja 19 lokalnih skupnosti, polnopravnih članic RDO-ja in 8 pridruženih podpornih občin, ki se bodo projektno vključevale v aktivnosti RDO-ja. Občine se skupaj z gospodarskimi subjekti, povezujejo zaradi trženja in skupnega nastopa na trgu, ter vidijo odlično priložnost za razvoj ene najmočnejših gospodarskih panog – turizma, skozi 4 geografske turistične tržne znamke: »Jeruzalem Ormož – pravljica sonca«, »Haloze – nazaj k naravi«, »Slovenske gorice – preprosto čudovite« in »Ptuj – zakladnica tisočletij«.

Konkretni cilji projekta so:
1. Povečanje nočitev v turistični destinaciji.
2. Povečanje prihodov tujih in domačih obiskovalcev v turistični destinaciji.
3. Uspešnost vzpostavitve delovanja RDO-ja s 40 zasebnimi turističnimi subjekti.
4. Absolutna rast tujih nočitev.
5. Razviti minimalno 5 novih integralnih turističnih proizvodov, ki temeljijo na tradiciji in kakovosti.

Ena od aktivnosti Podravsko-Ptujsko-Ormoške regionalne destinacijske organizacije je skrb za povezovanje posameznih turističnih ponudnikov v integralne turistične produkte v okviru tržnih znamk ter skupna promocija in prodaja v Sloveniji ter tujini.

Promocija skupnih tržnih znamk za turističnega ponudnike pomeni, vključitev v promocijske materiale, s katerimi bomo destinacijo promovirali doma in v tujini, posredno prisotnost na najpomembnejših turističnih predstavitvah po Evropi, dostop do profesionalno oblikovanih fotografij in predstavitvenih filmov, predstavitve na spletni strani RDO in v 24-urnem »touch screen« informacijskem sistemu. Promocijska sredstva iz projekta RDO so namenjena oblikovanju in oglaševanju turističnih paketov geografskih znamk v časopisih in revijah, na letališčih, na televiziji in na spletu. Vključeni turistični ponudniki bodo prisotni v prodajnih paketih geografskih blagovnih znamk, ki jih bodo prodajali na stičišču glavnih tokov splošne potrošnje blaga in storitev namenjenih končnemu kupcu.