MAISTROVE_PRIREDITVE_NA_ZAVRHU5V petek, 18. novembra 2011 so v kulturnem domu na Zavrhu potekale 26-te Maistrove prireditve. Potekala je okrogla miza, z naslovom >ZGODIL SE JE ZAVRH.<, na kateri so sodelovali:
Dr. Marjan Toš: Turistično društvo Rudolf Maister -Vojanov 1961 -2011
Aleš Arih: Prispevek Turističnega društva Rudolf Maister Vojanov k utrjevanju zgodovinskega spomina na generala Maistra
Dr. Aleš Gačnik: Kulturni turizem - izzivi in dileme Slovenije (in Zavrha)
Dr. Marjan Toš in Aleš Arih: Predstavitev Zbornika referatov ob 25-letnici Maistrovih prireditev in 50-letnici Turističnega društva Rudolf Maister - Vojanov Zavrh

Po okrogli mizi sta podpolkovnik Vlado Bevetek, namestnik poveljnika 72. brigade SV in župan mag. Janez Kramberger, h kipu generala Maistra položila venec. Na proslavi so nastopili:

KD PIHALNI ORKESTER MOL LENART
VOKALNI KVINTET ZAVRŠKI FANTJE
MILENA PFEILER, vokal in ZALA ČUČEK, klavir
DOMEN IN BEN ŠNAJDER, UČENCA KONSERVATORIJA ZA GLASBO IN BALET MARIBOR, PODRUŽNIČNA ŠOLA LENART
SILVO SAFRAN IN MARJAN BAČKO z recitalom Maistrovih pesmi.

Govorniki na prireditvi so bili: Ana Šuster, predsednica Turističnega društva Rudolf Maister Vojanov Zavrh, podpolkovnik Vlado Bevetek, namestnik poveljnika 72. brigade SV, ki je poudaril zasluge generala Maistra pri bojih za severno mejo in ozemeljsko celovitost Slovenije, ter župan Občine Lenart mag. Janez Kramberger, ki je v govoru poudaril:


Tone Kuntner, pesnik Slovenskih goric v svoji pesmi pravi:

Slovenec biti, slovensko ljubiti-
je pravzaprav nerazložljiva stvar,
ker je to stvar srca in biti.
Slovenec biti- ni drugega,
kakor: slovensko misliti,
slovensko peti in govoriti.

Slovensko ljubiti-
pa s srcem čutiti slovenski svet,
hiše gozdove, polja ljudi,
tako čutiti,
da ne moreš, ne moreš biti
brez njih.

Tudi Rudolf Maister je bil pesnik Slovenskih goric, v svoji zbirki Kitica mojih iz leta 1929 je v pesmih Oj, ti naša zemlja sveta pesniško upodobil nekatere slovenske dežele. O njegovi intelektualni in duhovni širini priča dejstvo, da je pesmi objavljal že v gimnaziji, bil je zunanji član Zadruge, katere člani so bili glavni pisci moderne - Ivan Cankar, Oton Župančič, Dragotin Kette in Josip Murn Aleksandrov. Bil je ljubiteljski slikar, prijatelj slikarjev Riharda Jakopiča, Mateja Sternena in Matije Jame.
Rudolf Maister je bil strasten ljubitelj knjig in lastnik ene največjih in najlepših zasebnih knjižnic na Slovenskem. V veliki večini je zbiral samo slovenske knjige in časopisje, ki jih je iskal po župniščih, šolah, pri premožnejših kmetih, po knjigarnah in starinarnicah. Po generalovi smrti je knjižnica prešla v last njegovih sinov, Hrvoja in Boruta. Med drugo svetovno vojno je bila zaplenjena s strani nemškega rajha. Kasneje je Otona Župančiča preprečil, da celotna knjižna zbirka ni prešla v last italijanskih okupacijskih oblasti. Po vojni so bile knjige prepeljane v Maribor. Danes celotno knjižno zbirko hrani Univerzitetna knjižnica Maribor.
Rudolf Maistra cenimo predvsem kot generala in vojskovodjo, ki nam je s svojimi dejanji in s vojaškimi akcijami zagotovil ozemeljsko celovitost, da živimo v današnji samostojni državi. Vendar dejstva pričajo, da ni bil le vojskovodja, ampak predvsem velik domoljub, velik duh, intelektualec in človek srčne kulture.
Izročilo njegovega življenjskega dela moramo razumeti celovito in prav je, da se vprašamo, kaj pomeni njegovo izročilo v današnjem času in kaj so naše dolžnosti, če želimo biti vredni njegovega spomina.
Njegovo življenjsko bit in življenjsko pot je v veliki meri zaznamovala kultura, ne le kot umetnost, ampak kultura v najširšem smislu, kot sistem vrednost in dejanj, ki daje vsebino našemu življenju, dejanjem in medčloveškim odnosom.

Svet je danes manjši, a v mnogih pogledih tudi obširnejši. Medkulturni dialog je postal pomemben del našega vsakdana, zato, ker umetnost omogoča sporazumevanje in sodelovanje med ljudmi. Pomembni mostovi - politični, gospodarski, verski - se rušijo, kultura pa ostaja in nam pomaga razumeti drug drugega.

Še enkrat se spomnimo na verze Toneta Kuntnerja: slovensko ljubiti je stvar srca in biti.

V tem smislu vsem želim odločnosti, pozitivnih dejanj, delajmo dobro za skupnost in se zavedajmo, da je bistvo vsega človek s svojimi dejanji, ustvarjalnostjo in energijo. Rudolf Maister s svojo srčnostjo in predanostjo svojim ciljem, nam je lahko za vzor.

Ana Šuster, predsednica domačega turističnega društva je ob 50- letnici delovanja društva podelila zahvale za podporo in pomoč pri organizaciji Maistrovih prireditev, ki so jih prejeli:
Vojašnica generala Maistra Maribor, Občina Lenart, dr. Marjan Toš in Aleš Arih.