PROSLAVA_OB_PRAZNIKU_OBINE_LENART4V petek, 4. novembra, je v Kulturnem domu Voličina potekala proslava ob občinskem prazniku Občine Lenart. V kulturnem programu so nastopili:  Trio Glissando, Anja Kožuh, harfa in Žan Trobas, harmonika, Vokalna skupina učiteljic Voličina, Cerkveno prosvetni zbor Kulturnega društva Sv. Ana in Sara Hercog, OŠ Voličina.
Župan mag. Janez Kramberger je v nagovoru poudaril: "Pred kratkim mi je prišla v roke knjiga Misli o slovenskem človeku, ki jo je znani psiholog, humanist in mislec dr. Anton Trstenjak napisal pred dvajsetimi leti. V njej razmišlja o nas samih, o slovenskem narodnem značaju, o duši naroda. Čeprav je knjiga nastala v drugačnih zgodovinskih in družbenih okoliščinah, je aktualna še danes, skoraj brezčasna.

Slovenci radi razmišljamo o sebi, si zastavljamo vprašanja kdo smo, kašna je naša identiteta. Večkrat občutimo svojo manjvrednost. Veliki narodi si takih vprašanj ne zastavljajo, oni preprosto so, kar so.
Slovenci smo narod nasprotnikov, ki sami sebi nasprotujemo, ko gre za pomembne odločitve, saj se kljub svoji geografski majhnosti delimo na Štajerce, Korošce, Primorce, Gorenjce, ne le v smislu geografskih posebnosti in karakterja, ampak prave razcepljenosti in razdeljenosti.
Kulturno zgodovinske okoliščine so nas oblikovale v vdane, disciplinirane državljane, ki se niso znali odločati. Edvard Kocbek je leta 1935 zapisal, da smo narod uradnikov, trgovskih potnikov, organizatorjev, podoficirjev in natakaric, zemlja kongresov in organizacij. Slovenec več nikjer ne izstopa kot živ, svobode in resnice željan človek, temveč, kot oprezen kombinator. Nismo sposobni nobene velike kretnje . nihče ničesar ne tvega. Misli, zapisane daljnega leta 1935.
Kot zgodovinski narod smo bili Slovenci vselej predvsem razmišljujoči razpravljalci, ki so se med seboj le prerekali, in so v najboljšem primeru dosegli kak klavrn sporazum. Premalo se zavedamo, da samo misli in nameni niso dovolj, potrebno so odločitve in dejanja, v zasebnem življenju in tudi širše, kot družba, kot država. Odločanje pomeni sprejemanje odgovornosti in tudi določeno tveganje. Kot posamezniki in kot družba si zastavimo cilje, sprejmimo odločitve o sedanjosti in prihodnosti. Bistvena vrednota, ki nas opredeljuje kot posameznike in kot družbo pa je delo. Delo je dejanje.
Ni moj namen sejati pesimizma ali razočaranja. Veliko je razlogov za pozitivna pričakovanja in optimizem, kajti nocoj so z nami prejemniki priznanj, ki so svojim delo prispevali k splošni blaginji.
Vesel sem uspehov mladih, ki ste pri študiju dosegli nadpovprečne uspehe. Iskreno vam iskreno čestitam, želim vam, da bi v življenju sledili svojim sanjam in svojemu srcu."
Podeljena so bila priznanja študentom, ki so nadpovprečno uspešno zaključili študij in so jih prejeli:
- Sebastijan Seme, za zaključen doktorski študij na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru,
- Manja Kurečič, za zaključen doktorski študij na Fakulteti za strojništvo Univerze v Mariboru,
- Smiljan Šinjur, za zaključen doktorski študij na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru,
- Mirjana Zarnec, diplomantka Fakultete za logistiko,
- Natalija Rašl, diplomantka Fakultete za pomorstvo in promet Univerze v Ljubljani,
- Andrej Brdnik, diplomant Univerze v Ljubljani, Teološke fakultete, Enota Maribor,
- Petra Weingerl, diplomantka Pravne fakultete Univerze v Mariboru,
- Andreja Padovnik, za zaključen magistrski študij na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani,
- Anja Bunderla, diplomantka Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in
- Aljaž Kramberger, diplomant Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Fakulteta za strojništvo.

Župan Občine Lenart je podelil priznanja Občine Lenart za leto 2011:
Priznanje župana
Priznanje župana je priznanje, ki ga podeljuje župan občanom, skupinam, podjetjem, zavodom, ustanovam, društvom, organizacijam, združenjem in drugim pravnim in fizičnim osebam za posamezne enkratne dosežke in uspehe, ki so pomembni za razvoj, ugled in promocijo občine Lenart. Priznanja župana podeljuje župan na osnovi lastne presoje.

Petra Weingerl iz Sp. Porčiča
Petra Weingerl je letos zmagala na državnem tekmovanju iz pogajanj za študente prava. V mesecu februarju letos je prejela tudi pohvalo za posebne dosežke s strani sodnikov na regionalnem tekmovanju European Law Moot Competition v Barceloni, ki je eno najbolj uglednih pravniških tekmovanj na svetu. V študijskem letu 2010/11 je uspešno vodila ekipo Pravne fakultete Univerze v Mariboru na prestižnem tekmovanju Willem C. Vis Commercial Arbitration Moot iz mednarodne trgovinske arbitraže, ki je potekalo v Hong Kongu. Prav tako letos je z odliko diplomirala na Pravni fakulteti Mariboru in Ekonomsko-poslovni fakulteti. Vpisala se je na Univerzo v Oxfordu kot prva študentka Pravne fakultete Maribor. Za izjemne študijske dosežke prejme priznanje župana

Plaketa Občine Lenart
Plaketa Občine Lenart se podeljuje za kakovost, tržno zanimivost in izvirnost izdelkov, razstavljenih na sejmih in razstavah, ki imajo pomen promocije Občine Lenart. Plaketa se lahko podeli posameznikom tudi za pomembne dosežke na področju kulture, športa, ljudskih običajev, humanitarnih dejavnosti in drugih, ki pomenijo promocijo in ugled Občine Lenart. Vsako leto se lahko ob utemeljenih predlogih podeli največ tri Plakete Občine Lenart.

Cvetličarna »Beli cvet« Andreja Pukšič s.p. iz Lenarta
Andreja Pukšič s.p. je samostojna podjetnica od leta 1996. Deluje na področju cvetličarske dejavnosti in se odlikuje po tržno zanimivih in izvirnih izdelkih. Andreja Pukšič je članica Nadzornega odbora Območne obrtno-podjetniške zbornice Lenart. Prav tako je članica Nadzornega odbora Sklada za izobraževanje delavcev zaposlenih pri s.p. Maribor, ki deluje na območju štirih območnih obrtno-podjetniških zbornic. Na pobudo Andreje Pukšič je bilo v okviru Cvetličarske sekcije Območne obrtno-podjetniške zbornice Lenart organiziranih več strokovnih ogledov in izobraževanj za cvetličarje. Zlasti je pomembna postavitev razstave »Utrinki pomladi« v letu 2010. V letošnjem letu je cvetlične aranžmaje na temo poroka predstavila na specializiranem sejmu Flora-Poroka v Celju. Za prispevek k razvoju podjetništva prejme Plaketo Občine Lenart

Gomontal Golob Franc s.p. iz Lenarta
Gomontal Golob Franc s. p. je samostojni podjetnik posameznik od leta 1997. Deluje na področju proizvodnje kovinskih konstrukcij in delov, proizvodnje izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo, proizvodnje in montaže kovinskega stavbnega pohištva, zlasti plastičnih in aluminijastih oken in vrat, kombinacije stavbnega pohištva iz kovine ali plastike, zimskih vrtov, senčil ter ostalega vrhunskega stavbnega pohištva. Gomontal posveča posebno pozornost kvaliteti svojih storitev. Sledi sodobnim trendom na področju proizvodnje in montaže stavbnega pohištva. Franc Golob je član Nadzornega odbora Območne obrtno-podjetniške zbornice Lenart. Za prispevek k razvoju podjetništva prejme Plaketo Občine Lenart.

Mitja Žgajner iz Zg. Voličine
Mitja Žgajner se že od osnovnošolskih let ukvarja z raketnim modelarstvom, dosegel je več mednarodnih uspehov, leta 2006 je z mladinsko državno reprezentanco na svetovnem prvenstvu v Bajkonurju dosegel 3. mesto v kategoriji SA-raketa s trakom. Takrat je prejel priznanje župana. Leta 2009 je bil na koncu evropskega prvenstva proglašen za najboljšega mladinca. Izredno uspešen je bil v letošnjem letu, saj je dosegel vrsto prvih, drugih in tretjih mest na mednarodnih tekmovanjih v Španiji, na Češkem, v Srbiji, Latviji, na Poljskem. Na letošnjem evropskem prvenstvu v Romuniji je dosegel 4. mesto v kategoriji radijsko vodenih raketoplanov S8E/P in 2. mesto ekipno v kategoriji radijsko vodenih raketoplanov S8E/P. V skupnem seštevku svetovnega pokala v članski konkurenci je dosegel prvo mesto v kategoriji radijsko vodenih raketoplanov S8E/P. Za izredne dosežke v raketnem modelarstvu prejme Plaketo Občine Lenart.

Zlati lenarški grb

Zlati lenarški grb se podeljuje za izredno življenjsko delo ali za vrhunske uspehe in dosežke, ki so pomembni za razvoj in ugled Občine Lenart. Zlati lenarški grb se podeljuje ob utemeljenih predlogih, praviloma vsako leto ob občinskem prazniku na slavnostni seji občinskega sveta. Vsako leto se podeli največ en Zlati lenarški grb.

Športno društvo Voličina
Športno društvo Voličina deluje kot društvo že preko 50 let, v letu 2010 pa je praznovalo 80- letnico organiziranega športa v Voličini. Dejavnosti društva potekajo skozi vso leto in se jih udeležujejo vse starostne populacije. V okviru športnega društva potekajo razna športna srečanja, druženja, delavnice, tekmovanja in ostale aktivnosti.

Športno društvo večino svojih dejavnosti izvaja v športnem parku, katerega velik del je tudi upravitelj in lastnik. Športni park, ki je nastajal vrsto let prav na pobude Športnega društva Voličina, obsega nedavno prenovljeno igrišče malega nogometa, igrišče za tenis, odbojko na mivki in košarko. Ob igriščih je tudi atletska steza, štiristezno pokrito balinišče ter otroški igralni park. Velik del objektov je bil zgrajen z javnimi sredstvi, vendar brez mnogih ur prostovoljnega dela Voličina ne bi imela tako urejene podobe. Društvo šteje približno 200 aktivnih članov in veliko simpatizerjev, ki se aktivnosti udeležujejo občasno, ali pa društvo podpirajo na kakršenkoli drugi način. Najodmevnejša aktivnost društva je vsakoletna izvedba tradicionalnega »Športnega dneva v Voličini«. Tega krajevnega športnega praznika se vsako leto udeleži preko 80 ekip iz celotne Slovenije, ki se pomerijo v raznih športnih disciplinah.

Športno društvo Voličina je ves čas delovanja odličen zgled drugim društvom, ne le športnim, zlasti je primer uspešnega prostovoljnega dela, združevanja in povezovanja znanja ter izkušenj mlade, srednje in starejše generacije ljudi, ki jim telesna kultura, raznolikost in urejenost športnih objektov ter kraja nasploh ne pomeni le veliko skrb, temveč predvsem način življenja. S svojo dejavnostjo prispevajo k nadpovprečno velikemu vključevanju mladih v športne aktivnosti, predvsem pa k prepoznavnosti in ugledu Voličine ter občine Lenart.

Za prispevek k razvoju športa in k ugledu Občine Lenart ter uspešno prostovoljno delo prejme društvo Zlati lenarški grb.