BOIKOV_PRIDNOMETER2V soboto, 17. decembra, sta na Trgu osvoboditve palčka Lenko in Bolfenk sta otrokom merila pridnost, na koncu pa je otroke presenetil še Božiček.