Novice 2011

Proslava_ob_slovenskem_kulturnem_prazniku9V petek, 4. februarja, je v Kulturni dom Voličina potekala proslava ob slovenskem kulturnem prazniku. V dvorani Kulturnega doma Voličina so na proslavi ob slovenskem kulturnem prazniku nastopili:
- JERNEJA BREZNIK, FLAVTA
- ANJA KOŽUH, HARFA IN ŽAN TROBAS, HARMONIKA
- INGRID MÜLLER, vokal ob spremljavi Simona Lubšine

Več ...

 

PROJEKT_COMENIUS_SPREJEM_UENCEV_IN_UITELJEV_IZ_TUJIH_DRAV_PRI_UPANU_OBINE_LENARTV tednu od 31. 1. do 4. 2. 2011 potekajo srečanja učencev in učiteljev držav partneric v okviru projekta Comenius na Osnovni šoli Voličina. Učenci sodelujejo pri raznovrstnih aktivnostih. V četrtek, 3. 2. 2011, je župan mag. Janez Kramberger gostujočim, domačim in tujim učiteljem z učenci, predstavil delovanje Občine Lenart v Centru Slovenskih goric.

Več ...

 

SPREJEM_UPANA_OBINA_LENARTŽupan Občine Lenart mag. Janez Kramberger je v petek, 28. januarja, v kulturnem domu v Voličini pripravil sprejem za direktorje in predstavnike podjetij, javnih zavodov, predstavnike društev in družbenega življenja, kot zahvalo za dobro sodelovanje, uspešno delo, prispevek k razvoju in ugledu Občine Lenart ter za delo v dobro občanov. Letošnjega sprejema se je udeležilo 200 gostov. Ob tej priložnosti je udeležence prireditve pozdravil župan, ki je v govoru poudaril pomen dobrega sodelovanja med občino, podjetji, javnimi zavodi in društvi.

Več ...

 

2._seja_Obinskega_sveta_Obine_LenartV četrtek, 20. januarja, so se na 2. seji sestali svetniki Občine Lenart.
Predlog dnevnega reda:
1. Ugotovitev sklepčnosti.
2. Pregled zapisa sklepov 1. seje občinskega sveta.
3. Potrditev dnevnega reda.
4. Poročilo župana.
5. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov občinskega sveta.
6. Odlok o proračunu občine Lenart za leto 2011 - (II. obravnava).
7. Odlok o proračunu občine Lenart za leto 2012 - (II. obravnava).
8. Odlok o načinu opravljanja vzdrževanja javne razsvetljave in semaforizacije v občini Lenart.
9. Sklep o soglasju k Statutu javnega zavoda Zdravstveni dom Lenart.

 

Več ...

 

Javna_tribuna_na_temo_Revitalizacija_poreja_reke_Pesnice1V četrtek, 20. januarja, je v prostorih Centra Slovenskih goric v Lenartu potekala javna tribuna na temo Revitalizacija porečja reke Pesnice.
V nadaljevanju objavljamo povzetek javne tribune TRAJNOSTNO UPRAVLJANJE POREČJA REKE PESNICE.

Ozadje projektne zasnove:
Oblikovanje turistične destinacije porečje Pesnice bi pomenilo vzpostaviti povezovalni člen med severovzhodnimi regijami, ki že obstajajo na turističnem zemljevidu in tako prispevati k povečanju konkurenčne prednosti teh regij, kot Slovenije v celoti. Še več: reka Pesnica lahko poveže tudi dve regiji, ki ležita v dveh različnih državah. Tovrstnemu povezovanju je naklonjena skupnost evropskih narodov, ki ji pripadamo in, ki tako povezovanje spodbuja kot priložnost čezmejnega sodelovanja na vseh področjih človeškega delovanja, ustvarjanja in življenja nasploh.

Več ...

 

Razstava_Iris_Hraovec9V četrtek, 13. januarja, je v Avli Jožeta Hudalesa potekala otvoritev razstave fotografij Iris Krašovec. Dogodek sta popestrila Žan Trobas s harmoniko in Anja Kožuh z zvoki harfe.

IRIS HRAŠOVEC
Iris Hrašovec (rojena leta 1984, Maribor) je uspešno zaključila izobraževanje na Paris Photographic Institute (Spéos), smer modna fotografija, trenutno pa končuje študij na Višji strokovni šoli Šolskega centra Srečka Kosovela v Sežani, program fotografija.

Več ...