Novice 2011

KONCERT_KULTURNEGA_DRUTVA_SLOVENSKOGORIKI_GLASOVI2V petek, 28. oktobra je bila dvorana kulturnega doma Voličina zasedena do zadnjega sedeža. Pevci Kulturnega društva Slovenskogoriški glasovi, pod umetniškim vodstvom Lojzeta Peserla, so se predstavili z zanimivim izborom narodnih, ljudskih, umetnih in črnskih duhovnih pesmi v slovenskem, hrvaškem in angleškem jeziku. Občinstvo je pevce nagradilo z dolgim aplavzom, Lojze Peserl je bil vesel ponovnega uspeha na svoji bogati glasbeni ustvarjalni poti.

Več ...

 

POROILO_O_8._SEJI_OBINSKEGA_SVETA2POROČILO O 8. SEJI OBČINSKEGA SVETA OBČINE LENART, KI JE BILA V ČETRTEK, 27. 10. 2011, OB 16. URI, V SEJNI SOBI ŠT. 21/I, V PROSTORIH OBČINE LENART

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

1. Ugotovitev sklepčnosti.
2. Pregled zapisa sklepov 7. seje občinskega sveta.
3. Potrditev dnevnega reda.
4. Poročilo župana.

Več ...

 
V četrtek, 27. oktobra 2011 sta se Jože Braček in Simon Fekonja, v vlogi predstavnikov Sekcije za gostinstvo in turizem OOZ Lenart, zraven mariborskih gostincev, predstavila na 1. Mednarodni gastro razstavi, ki je bila v prostorih gostinskega objekta AQUACITY v Varaždinu.
 

Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj je bilo uspešno na razpisu za pridobitev sredstev namenjenih razvoju destinacijskih organizacij, ki ga je v lanskem letu razpisalo Ministrstvo za gospodarstvo (Javni razpis za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj za izvedbo aktivnosti vzpostavitve Regionalne destinacijske organizacije). Podravsko-Ptujsko-Ormoška RDO obravnava turistično področje, ki ga predstavlja 19 lokalnih skupnosti, polnopravnih članic RDO-ja in 8 pridruženih podpornih občin, ki se bodo projektno

Več ...

 
Podravsko-Ptujsko-Ormoška regionalna destinacijska organizacija
Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj je bilo uspešno na razpisu za pridobitev sredstev namenjenih razvoju destinacijskih organizacij, ki ga je v lanskem letu razpisalo Ministrstvo za gospodarstvo (Javni razpis za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj za izvedbo aktivnosti vzpostavitve Regionalne destinacijske organizacije).

Več ...

 

OTVORITEV_RAZSTAVE_DEL_2._LIKOVNE_KOLONIJE3V petek, 7. oktobra, je v Avli Jožeta Hudalesa potekala otvoritev razstave 2. LIKOVNE KOLONIJE »UMETNIKI ZA DOM SV. LENARTA« .
Dela je predstavila likovna kritičarka profesorica umetnostne zgodovine Jadranka Šumi.Na razstavi so predstavljena čudovita dela, ki so resnično vredna ogleda 27 slikarjev: Svetlana Kurnik, Lucija Žitnik, Alojz Konec, Branko Gajšt, Damjana Mulec, Erna Ferjanič, Pavla Krajnc, Ivan Lorenčič-Loren, Zoran Rožič, Dragica Kramberger, Jasna Šosterič, Gabrijela Klobasa, Lilijana Tomažič, Zvonka Šoemen, Liljana Cafnik, Manja Miketič, Filip Matko Ficko, Milica Tomšič, Jože Horvat, Viktor Markuš, Violeta Pečar, Mira Uršič, Vladimir Peter Plavčak, Danijel Ferlinc, Marta Drozg, Štefka Zemljič in Ina Malus.

Več ...

 
V zvezi z zamudo pri izgradnji brezžičnega omrežja na območju občine Lenart nam je WiFi Slovenija d.o.o. poslala priloženo obvestilo o razlogih za zamudo.

 OBVESTILO WiFi SLOVENIJA
 
Več člankov...