bo pomembno prispevala k popestritvi kulturno-turistične ponudbe v kraju in širši okolici ter k njunemu intenzivnejšemu razvoju.
Z rekonstrukcijo dotrajanega obstoječega kulturnega doma v Lenartu, neto površine 838,60m2, je pridobljen primeren objekt za izvajanje kulturnih prireditev, izobraževanj, simpozijev, srečanj društev in drugih dogodkov, katerih namen je povečanje kulturno-turistične atraktivnosti mesta in občine Lenart ter ne nazadnje celotne Podravske regije.
Objektu, ki se nahaja v centru Lenarta se je le nekoliko spremenila zunanja podoba, zaradi celovite obnove fasade in zamenjave kritine na strehi.

Za uporabo so na voljo, ob prenovljeni veliki dvorani z balkonom in lutkovni sobi, tudi novi dodatni društveni prostori, ločene garderobe s sanitarijami za nastopajoče in občinstvo ter zunanje javne sanitarije z vhodom iz avtobusne postaje.

Za obiskovalke in obiskovalce so nameščeni novi in udobni sedeži. Celotna dvorana ima na razpolago 302 neprenosljiva sedeža, od tega je samo na balkonu 99 sedežev.
Notranjost kulturnega doma je bistveno bolj privlačnejša in akustična. Sodobno je urejena tudi nova scenska in odrska tehnika z osvetlitvijo.
Na novo se je uredilo celovito daljinsko ogrevanje na lesno biomaso in prezračevanje vseh prostorov.
S tem je omogočeno kvalitetnejše delovanje večjega števila raznih društev in drugih organizacij, ki se ukvarjajo z razvojem kulture, turizma in podjetništva na tem področju Slovenskih goric.
Občina Lenart je glavni nosilec projekta, za katerega je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje že maja leta 2009 in zagotovljeno sofinanciranje v letu 2010 iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v vrednosti 1,165.502,57 EUR.
Prvotno izbrani izvajalec Gradis, gradbeno podjetje gradnje Ptuj d.d., je v mesecu aprilu 2011 pristal v stečajnem postopku, zato je bila Občina Lenart primorana izvesti ponovni javni razpis za izbiro novega izvajalca vseh še nedokončanih potrebnih del.
Novo izbrano podjetje Knuplež d.o.o iz Zgornje Velke je dokončalo vsa dela po terminskem planu, od meseca avgusta 2011 do konec meseca marca 2012, in predalo objekt v uporabo, za katerega je bilo pridobljeno tudi uporabno dovoljenje UE Lenart.
»Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete Razvoj regij; prednostne usmeritve Regionalni razvojni programi.«
Sofinancerska sredstva so v celoti namenska sredstva Evropske unije, Evropskega sklada za regionalni razvoj. Z njimi bo sofinanciran del upravičenih stroškov operacije, vendar največ v deležu do 85%. Ostalo razliko stroškov operacije (najmanj 15%) bo financirala Občina Lenart.

Konservatorij za glasbo in balet Maribor, Podružnična šola Lenart je izvedla prvo predstavo BALETNI VEČER v domu kulture Lenart, v ponedeljek 16. aprila 2012 ob 18.00 uri.
Uradna otvoritev kulturnega doma Lenart je predvidena v mesecu juniju 2012.

Zadnjič posodobljeno (Sreda, 03 December 2014 08:59)