2830L053V torek, 19. junija 2012 je potekala prireditev ob otvoritvi Doma kulture Lenart,na kateri so nastopili:
Otroški pevski zbor Osnovne šole Lenart, pod vodstvom Marine Zimič.
Plesna skupina plesnega krožka OŠ Lenart, pod vodstvom Eme Jelatancev.
Učenci Konservatorija za glasbo in balet Maribor, Podružnična šola Lenart:
1. razred baletne šole, mentorica Martina Kramer.


Trio trobent (Matija Kramberger, Blaž Trobas, Niko Peserl), mentor Simon Štelcer.
Duo harmonik (Domen in Ben Šnajder), mentor Kristijan Brus.
Vokalna skupina Amista, pod vodstvom Anite Grajfoner Petrič.
Aleksandra Bajde, vokal in Zsofi Klacsmann, čelo.
Folklorna skupina OŠ Lenart, pod mentorstvom Kristine Travnekar
Denis Čuček in Peter Šenekar, vokal in kitara.

Nastopajoči so pripravili bogat in pester kulturni program.

Župan Občine Lenart mag. Janez Kramberger je spregovoril o kulturnih vrednotah, pomenu kulture in se zahvalil projektantom, izvajalcem, UE Lenart, občinski upravi in vsem, ki so pomagali pri rekonstrukciji kulturnega doma.

SLAVNOSTNA GOVORNICA NA PRIREDITVI JE BILA PODPREDSEDNICA DRUŠTVA SLOVENSKIH PISATELJEV, PISATELJICA JANJA VIDMAR, KI JE POVEDALA:
Spoštovani gostje, dragi obiskovalci, vsi vi, ki razumete, da pomenita duhovni in kulturni kapital slovenskega naroda in njegove identitete tudi visoko stopnjo odgovornosti! Današnji dogodek to odgovornost izpričuje in jo v teh, za kulturo in jezik genocidnih časih, obdaja s še posebej žlahtno patino.

Kulturi je pod trenutno oblastjo odklenkalo. Vlada je recimo prijazno pozvala kulturne ustvarjalce k soustvarjanju proslave ob dnevu državnosti ter one ob dnevu samostojnosti in enotnosti. Pričakuje, da bodo kulturniki participirali brezplačno, kajti duh samonikle nacionalne drže je čast, ki je dana le najbolj zavednim. Ob tem velja pripomniti, da smo nekateri pozvali vlado, naj dela pod enakimi pogoji, torej brezplačno, in se s taistim nacionalnim duhom oplemeniti za ves mandat. Žal vlada ni pokazala takšne vneme, kot jo pričakuje od kulturnikov.

Kultura je bila in ostaja eden od osrednjih ideoloških aparatov države, kajti pod njenim okriljem se reproducira naša bit, torej slovenstvo, družba, nacionalnost. Zato je nenadna teza, da smo kulturniki parazitska tvorba na državnih jaslih, dejansko propagirana z enim samim ideološkim namenom: da ostane bistvo očem še naprej nevidno. Da se nihče ne loti preizpraševanja resničnih vzrokov krize v domačem družbeno-ekonomskem prostoru. Da gluhi ne zasliši in slepi ne spregleda poteka prikritega genocida slovenskega naroda.

Zato dobi v letu, ko naša država gosti evropsko prestolnico kulture, odprtje doma kulture na simbolni ravni še dodatno težo. Kajti na eni strani so nam odrekli pravico do samostojnega kulturnega ministrstva, torej do hrama, skozi katerega se kultura in vse njene dejavnosti izražajo na državni ravni. Po drugi strani pa današnji dogodek vendarle zagotavlja, da ste, spoštovani Lenarčani, v uporabo in upravljanje prejeli hram, pod okriljem katerega boste še naprej deležni bogatih kulturnih in duhovnih vsebin, ki definirajo našo identiteto, nemara celo sam boj za kulturo. Kajti boj za kulturo in izobraževanje je hkrati boj proti finančnemu kapitalizmu in sužnjelastniškim varčevalnim ukrepom. Boj za kulturo in jezik je hkrati boj proti sistemu, ki ga z radikalnimi rezi skuša ohraniti zdajšnja oblast, četudi se je na občecivilizacijski ravni izkazal za povsem neučinkovitega, nečloveškega in neprimernega. In če se v ne tako daljnji prihodnosti zgodi - in k temu na tihem računam - da bodo ljudje spričo neslutenih posledic družbeno-socialne stiske drli na ulice, bodo prav po zaslugi kulture z dvignjeno glavo in s pesmijo v grlu opravili z vzdrževalci obstoječega sistema.

Zato danes, ob tej slovesni priložnosti, ne bom izrazila ogorčenja in gneva nad političnim kaosom, moralnim bankrotom, vsesplošno korupcijo ter nazadovanjem države na vseh področjih. Naj raje izrazim hvaležnost, da v časih vsesplošne servilnosti in pasivnosti kulturi vendarle odpiramo vrata, da nam spet pomaga zmagati in obstati, kot v vseh najtežjih zgodovinskih preizkušnjah.

Kulturni domovi so skozi zgodovino postali in ostali ena od značilnosti naših krajev, skoznje se je realiziralo množično kulturno udejstvovanje in skupaj s kulturnimi društvi pomenijo pomnik in središče našega razvoja.

Zato v svojem in v imenu Društva slovenskih pisateljev izražam podporo in priznanje ob današnjem dogodku, ki je pomemben kamenček v mozaiku prizadevanj za ohranjanje naše samobitnosti, živosti in temelja prihodnjim rodovom.

 

Zadnjič posodobljeno (Sreda, 03 December 2014 08:57)