Prireditve LEN-ART so končane. Od 17. junija do 1. septembra 2012 se je zvrstilo 21 prireditev - folklore, komedij, koncertov najrazličnejših glasbenih zvrsti, prireditev za otroke, zabavnih prireditev in več počitniških delavnic za otroke. Organizator prireditev je Občina Lenart, letos smo LEN-ART izvedli petič.

Letošnje prireditve so pri občanih naletele na ugoden odziv in pozitiven odnos, saj so bile zelo dobro obiskane. Tudi vzdušje na prireditvah je bilo zelo pozitivno, obiskovalci so nastopajoče nagradili z navdušenim aplavzom. Izbor prireditev je bil zelo pester, nastopali so znani, v Sloveniji in v tujini uveljavljenih izvajalci.

Kulturni dogodki so pritegnili prebivalstvo iz širšega območja Slovenskih goric, Ptuja in iz Maribora; udeležilo se jih je pribl. 6000 obiskovalcev. Pester in raznovrsten program je bil namenjen različnim družbenim in starostnim skupinam, zato je tudi struktura obiskovalcev bila mešana - otroci, mladi in starejši.

Večina prireditev je potekala v Domu kulture Lenart, kjer je na voljo najsodobnejša scenska in tonska tehnika, ki prispeva h kvalitetni izvedbi predstav in koncertov.

Dosežen je namen in cilji, zaradi katerih prireditve organiziramo:

1. Lenart je postal osrednje mesto kulture v Slovenskih goricah.

2. Povečanje kulturne ponudbe in višja dostopnost kulturnih dobrin za lokalno prebivalstvo.

3. Vključevanje vseh družbenih skupin: otrok, mladine, starejših, kmečko prebivalstvo,…

4. Ustvarjanje prebivalcem prijaznejše podobe Lenarta, zlasti v poletnih mesecih, ki so veljali za obdobje »kulturnega mrtvila«.

5. Promocija in prepoznavnost Lenarta in Slovenskih goric.

6. Ustvarjanje pogojev za kulturno ustvarjanje.

7. Širjenje medkulturnega dialoga in multikulture.

8. Poleg gospodarske razvitosti območja je pomemben tudi kulturni razvoj in »duhovna« ponudba nekega kraja. Poletne prireditve so k temu prav gotovo prispevale.

Izkušnje letošnjih poletnih prireditev so pozitivne, zato je smiselno, da jih v podobni programski zasnovi organiziramo tudi v prihodnje.

Zadnjič posodobljeno (Sreda, 03 December 2014 08:55)