23_10_2012_048V sredo, 24. oktobra 2012 je v Centru Slovenskih goric v Lenartu 23 županov občin Slovenskih goric in 4 direktorji razvojnih agencij, ki delujejo na tem območju Podpisalo Pismo o nameri. Slovenske gorice so območje, katerega geografske, naravne danosti, zgodovinske okoliščine in skupni produkti povezujejo 26 občin, zato občine s Pismom o nameri izražajo voljo in se povezujejo z namenom, da učinkovito črpajo sredstva Evropske unije, sredstva državnega proračuna, skupaj pripravijo in izvedejo projekte na področju čezmejnega in meddržavnega sodelovanju ter druge skupne projekte v obdobju finančne perspektive 2014-2020. Prav tako občine območja Slovenskih goric želijo v finančni perspektivi 2014 - 2020 sodelovati z avstrijsko regijo Vulkanland pri pripravi in izvedbi skupnih projektov ter skupaj kandidirati na sredstva Evropske unije.

Občine, podpisnice Pisma o nameri, so pooblastile Razvojno agencijo Slovenske gorice d.o.o, Lenart, da je nosilec sodelovanja oz. glavni koordinator skupaj z razvojnimi agencijami PORA, Razvojno agencijo Gornja Radgona, Prleško razvojno agencijo, giz, Ljutomer in Javno razvojno agencijo Občine Ormož pri pripravi in izvedbi skupnih projektov.

Zaradi zaščite skupnih interesov in primerljive organiziranosti v evropskem prostoru, podpisnice tega Pisma izražajo voljo za oblikovanje in zaščito skupne blagovne znamke Slovenske gorice.

Pričakujemo, da bodo Pismo o nameri podpisale še tri občine.

Zadnjič posodobljeno (Sreda, 03 December 2014 08:53)