PROSLAVA OB OBČINSKEM PRAZNIKU, 2. NOVEMBER 2012, DOM KULTURE LENART

2931L067V petek, 2. novembra je bila v Domu kulture Lenart proslava ob prazniku Občine Lenart, v kulturnem programu so nastopili Vokalna skupina Il divji, duet Con amore in pianist Aleksander Živko iz Voličine. Predstavljen je bil odlomek iz filma o Komarniku in gradu Hrastovec.

Župan mag. Janez Kramberger je v govoru poudaril naslednje:

 

V zgodovini človeštva so vedno bili vzponi in padci, obdobjem blagostanja, razvoja in napredka so sledili stagnacija in nazadovanje. Današnje razmere pogosto označujemo kot težki čas, čeprav smo doživeli   obdobja, v katerih smo živeli v težjih življenjskih razmerah. Vendar je bilo stanje duha v pozitivno, ljudje so bili z mislimi in načrti usmerjeni v prihodnost. Živimo v družbi, kjer so črnogledost, negotovost in strah postali nekaj vsakdanjega in običajnega.

Prepričan sem, da je negativno družbeno razpoloženje pogosto vsiljeno. Strah in negotovost hromita ustvarjalnost, pozitivno razmišljanje in optimizem. Smo družba, katere cilj je čim več imeti in čim več potrošiti, kar pri ljudeh povzroča še dodatno nezadovoljstvo in spore.

Kvaliteta življenja ni le v materialnih dobrinah, vsega se ne da kupiti z denarjem, izmeriti v metrih, ali v mogočnosti zgradb. Človek je spoj dobrega in slabega, življenje je preplet prijetnih in neprijetnih stvari. Od naših dejanj, od nas   posameznikov je odvisno, ali bodo v življenju in v ljudeh prevladale dobre ali slabe stvari. Podobno je v družbi, ki ni le to, kar nam slikajo mediji in razni voditelji. Kompleksnost in raznolikost družbe se kaže v prepletenosti vrste človekovih dejavnosti na mnogih področjih, v znanosti, kulturi, gospodarstvu, športu, izobraževanju, v vsakdanjem delu in drugod.

Danes bomo podelili priznanja posameznikom in društvu za delo in dosežke na mnogih področjih - v gospodarstvu, humanitarnih dejavnostih, v kulturi, znanju, publicistiki, športu in v društvenem delu. Vesel sem, da je med prejemniki priznanj mnogo mladih, ki so dosegli izjemne uspehe v znanju. Vsi, ki boste danes prejeli priznanje, ste v svoji dejavnosti in dosežkih nadpovprečni in to je tisto, kar pri nas premalo cenimo. Ko ocenjujemo izjemne dosežke ljudi, ki živijo in delajo v našem okolju, njihove sposobnosti in energijo, ki je v veliki meri intelektualna energija, pesimizem ni upravičen. To je znak, da v ljudeh prevladuje dobro, da znajo svoje znanje, ustvarjalnost in energijo usmeriti v iskanje novih rešitev in delo v dobrobit posameznika in skupnosti. Le če omogočamo, spodbujamo, cenimo in nagradimo razvoj mladih talentov, njihovo znanje in potenciale, smo bogata družba, ne le v materialnem smislu, ampak v smislu solidarnosti do sočloveka, spoštovanja različnosti, strpnosti, znanja in blaginje.

Prejemnikom priznanj iskreno čestitam in se zahvaljujem, ker s svojim delom in dosežki bogatite naše življenje, čas in prostor. Vaše znanje, delo in dosežki so izjemnega pomena za blaginjo, razvoj, prihodnost in ugled Občine Lenart.

PRIZNANJA ODLIČNIM UČENCEM

Podeljena so bila priznanja učencem za odličen uspeh v času osnovnošolskega izobraževanja, ki so jih prejeli:

Iz OŠ Lenart:

 1. 1. Nataša Brunčič iz Lenarta
 2. 2. Kristijan Gregorec iz Viničke vasi
 3. 3. Egon Peršak iz Lenarta
 4. 4. Melani Potrč iz Biša
 5. 5. Nastja Glogovac iz Lenarta
 6. 6. Urban Gselman iz Lenarta
 7. 7. Blaž Raner iz Močne
 8. 8. Adrijana Toplak iz Partinja

Iz OŠ Voličina:

 1. 1. Saška Kurnik iz Zavrha
 2. 2. Špela Peserl iz Črmljenšaka
 3. 3. Karin Petko iz Zavrha
 4. 4. Rebeka Šnofl iz Sp. Voličine
 5. 5. Urška Fekonja iz Selc
 6. 6. Nastja Krajnc iz Sp. Voličine
 7. 7. Anja Ornik iz Sp. Voličine

PRIZNANJE ZLATI MATURANTKI

Anja Džaferović iz Radehove je prejela priznanje za zlato maturantko in denarno nagrado v višini 200 EUR.

PRIZNANJA USPEŠNIM ŠTUDENTOM

Občina Lenart vsako leto objavi javni razpis za podelitev nagrad diplomantom dodiplomskega in podiplomskega študija. Nagrade se podeljujejo diplomantom, ki so državljani Republike Slovenije in imajo stalno prebivališče na območju občine Lenart in so svoje študijske obveznosti, vključno z diplomskim delom, magistrsko nalogo ali doktorsko disertacijo opravili s povprečno oceno 9,1 ali več.  Višina nagrade za dodiplomski študij  in podiplomski študij po 2. bolonjski stopnji znaša 200 EUR, za znanstveni magisterij  300 EUR, za študij po 3. bolonjski stopnji in doktorat znanosti 400 EUR.

Priznanja so prejeli:

 1. Tanja Lorenčič iz Lenarta, diplomantka Filozofske fakultete Univerze v Mariboru, program germanistika
 2. Milana Simonič iz Lenarta, za zaključen magistrski študij na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani, program strateško tržno komuniciranje
 3. Petra Weingerl iz Sp. Porčiča, za zaključen magistrski študij prava na Univerzi v Oxfordu v Veliki Britaniji
 4. Rok Čuš iz Zavrha, za zaključen študij na Fakulteti za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru, program Ekologija z naravovarstvom
 5. Miran Jerenec iz Zavrha za zaključen magistrski študij na Ekonomko poslovni fakulteti Univerze v Mariboru, program ekonomske in poslovne vede
 6. Marko Zdravkovič iz Lenarta za zaključen študij splošne medicine na Medicinski fakulteti Univerze v Mariboru

OVTARJEVA PRIZNANJA

Delovanje in funkcija ovtarja je usmerjena v varovanje okolja – varovanje Slovenskih goric, razvoju ekološke in turistične zavesti ljudi.

Ovtar spodbuja sodelovanje in povezovanje prebivalstva pri varovanju, ohranjanju in urejanju naravnih vrednot in kulturne dediščine s turizmom. Prizadeva si za čisto in urejeno domače okolje, za ohranitev kulturnih spomenikov in za ohranjanje domačih običajev. Njegova naloga je, da opozarja tiste, ki s svojimi dejanji bremenijo okolje in namerno kazijo našo naravno in kulturno dediščino. Ovtar podeli javne pohvale in priznanja tistim, ki aktivno delujejo na področju varovanja in ohranjanja okolja. Ovtar, kot prepoznavni simbol Slovenskih goric, skrbi za turistično promocijo Slovenskih goric v Republiki Sloveniji in izven meja države.

Opozorila, pohvale in priznanja ovtar izreka in podeljuje javno, ob posebnih priložnostih, kot so krajevni, občinski prazniki. Ovtar Marko Šebart je odločil, da Ovtarjevo priznanje prejme

Zmago Kokol iz Hrastovca

Le malo je ljudi, ki imajo, tak občutek za naravo, naravno dediščino Slovenskih goric, kot Zmago Kokol. Naravovarstvenik, ki svoje poslanstvo in delo opravlja že mnogo let, zlasti kot fotograf, dokumentira bogastvo  narave, krajine, rastlinskih in živalskih vrst sodeluje pri mnogih projektih Občine Lenart, Razvojne agencije Slovenskih goric in društva LAS Ovtar. Sodeloval je pri oblikovanju Agatine in Franckove poti ob Komarniku in je njen skrbnik. Na področju ekologije sodeluje s šolami, društvi in otroškim vrtcem, pri občanih spodbuja ekološko zavest.

Za osebni prispevek k ohranjanju naravne dediščine Slovenskih goric prejme Ovtarjevo priznanje

Drago Kerec iz Zg. Žerjavc

Slovenskogoriška krajina, žal, vse bolj izgublja svojo prvotno krajinsko podobo, vedno bolj jo kazijo stavbe, ki ne sodijo v naše  okolje. Na srečo so posamezniki, ki se zavedajo pomena krajinske podobe in imajo odnos do slovenskogoriške krajine. Med njimi je tudi Drago Kerec, ki je staro stanovanjsko hišo in gospodarsko poslopje zgradil in obnovil v slovenskogoriškem stilu in s tem prispeval k ohranitvi krajinske podobe Slovenskih goric, za kar prejeme Ovtarjevo priznanje

PRIZNANJA OBČINE LENART

Priznanje župana Občine Lenart

Priznanje župana podeljuje župan po lastni presoji, prejme ga :

Slavica Kurbus iz Sp.Porčiča:

Slavica Kurbus je predana glasbi in delu z mladimi. Zaposlena je na Konservatoriju za glasbo in balet Maribor, Podružnična šola Lenart, kjer poučuje klavir, kjer spodbuja in razvija mlade talente. Kot pianistka z veseljem sodeluje na mnogih javnih prireditvah, kjer jo povabijo k sodelovanju, v osnovnih šolah, vrtcih, v cerkvi in v društvih, kot pevka nastopa z družino.  Je izjemna pianistka in ustvarjalna osebnost, ki  s svojim delovanjem bogati kulturno dejavnost v občini Lenart. Za obsežno in javno pomembno delo v kulturi  prejme priznanje župana.

Občina Lenart je v mesecu septembru objavila Javni razpis za podelitev priznaj Občine Lenart za leto 2011. Občinski svet Občine Lenart je sprejel sklep, da priznanja prejmejo.

Plaketa Občine Lenart

Lana Žabčič iz Lenarta

Lana Žabčič je mlada in uspešna lenarška športnica. Rojena je leta 1998 in je članica Twirling, plesnega in mažoretnega kluba Lenart.

Začetki njenega vztrajnega dela na področju twirling športa segajo v leto 2003, ko je kot petletna deklica bila vpisana v plesni vrtec. Pridno je vadila in že naslednje leto pridobila prvo priznanje na državnem prvenstvu, in sicer 2. mesto.

Kot se je kasneje izkazalo, je bila to le odskočna deska v zbiranju kolajn in plaket, saj je v letih od 2006 do 2009 v kategoriji Kadeti osvojila tri prva mesta, pet drugih mest in eno tretje mesto.

Leta 2007 se je s skupino udeležila evropskega tekmovanja v Vicenzi v Italiji, kjer so tekmovalke osvojile 7. mesto.

V letih od 2009 do danes je Lana nanizala naslednje rezultate: osvojila je dve prvi mesti, eno drugo mesto in dve tretji mesti na državnem tekmovanju v kategoriji Junior. Izpostaviti je potrebno sodelovanje na lanskem Svetovnem pokalu, ki je potekalo v Jacksonvillu, Florida, Združene države Amerike, kjer je osvojila 27. mesto. V letošnjem letu je Lana uspešno predstavljala barve kluba na evropskem prvenstvu v Mazametu v Franciji, kjer je osvojila odlično tretje mesto.

Lana je perspektivna in uspešna športnica. Že več kot 10 let se iz državnih tekmovanj vrača z medaljami. Za uspehe na športnem področju prejme Plaketo Občine Lenart.

Pizzeria cafe Agata Letnik Jožef s.p., iz Lenarta

Samostojni podjetnik Jožef Letnik je leta 1995 ob cesti Lenart-Ptuj odprl gostinski lokal Pizzeria cafe Agata, ki si je v letih obratovanja pridobil sloves zaradi kakovostne gostinske ponudbe, med katero so na prvem mestu pice vseh vrst. Gostinska ponudba je zaokorožena tudi z a la carte ponudbo, kosili, malicami in s posebno ponudbo za otroke. V firmi Jožeta Letnika je zaposlenih 9 ljudi. Poleg razvijanja kakovosti samih gostinskih storitev skrbi tudi za videz lokala, saj ga je v celoti obnovil. Jože Letnik s svojimi zaposlenimi nenehno stremi k izboljšanju kakovosti gostinskih storitev, k izvirnosti in bogati kulinarični ponudbi. Pizzeria cafe Agata je sinonim za dobro kulinarično ponudbo, prijazno postrežbo in prijetno okolje. Zavedajo se, da je bistvo uspešne gostilne zadovoljen gost in prijaznost strežnega osebja. Za dolgoletno uspešno delo na področju gostinstva Pizzeria cafe Agata Letnik Jožef s.p.   prejme Plaketo Občine Lenart.

Žitni mlin, pekarna in trgovina Branko Petovar s.p. iz Lenarta

Branko Petovar, ki izvira iz znane obrtniške družine je leta 1993, po vzoru svojega pokojnega očeta, odprl obratovalnico s firmo Žitni mlin, pekarna in trgovina Branko Petovar s.p., ki se je razvila v sodoben proizvodni obrat z zaokroženo proizvodnjo in ponudbo na področju mletja in predelave žit, peke kruha, pekovskih izdelkov, testenin ter drobnega peciva. Svoje izdelke ponuja v lastni prodajni mreži, v podružnicah v Mariboru in drugih prodajalnah po Sloveniji. Njegovi izdelki so znani po kakovosti, ki jim v podjetju posvečajo veliko pozornost.

Podjetje se prilagaja potrebam in željam sodobnih kupcev ter trgu, zato razvijajo nove izdelke. Žitni mlini, pekarna in trgovina Branko Petovar s.p. je inovativno podjetje s posluhom za potrebe in želje potrošnikov in z zavedanjem, da vlaganje v razvoj, sodobna oprema in tehnologija, predvsem pa kakovostni izdelki zagotavljajo uspešno prihodnost podjetja. Za dolgoletno uspešno delovanje družinskega (obrtniškega) podjetja in razvoj tradicionalne dejavnosti prejme Žitni mlin, pekarna in trgovina Branko Petovar s.p. Plaketo Občine Lenart.

BRONASTI LENARŠKI GRB

Društvo vinogradnikov Lenart

Na območju Slovenskih goric ima vinogradništvo in vinarstvo dolgoletno tradicijo. Odnos do vina, strokovnost in načini pridelave so se skozi obdobja zelo spreminjali. Še pred nekaj desetletji je bilo kvalitetnega vina malo, na mnogih vinogradniških površinah so bile zasajene samorodnice.

Pred dvajsetimi leti je bilo ustanovljeno Društvo vinogradnikov Lenart. Od skromnih začetkov je tekom časa naraščala vloga in pomen društva. Društvo je organiziralo in še organizira strokovna predavanja, ocenjevanja vin, razne prireditve, ekskurzije. S svojo dejavnostjo društvo prispeva k uvajanju in širjenju raznih sort grozdja, prispeva k dvigu nivoja kulture uživanja vina, široki ponudbi vrhunskih vin in k novim oblikam pridelave ter trženja vina. Tudi po zaslugi dejavnosti Društva vinogradnikov Lenart se je v dvajsetih letih izboljšala strokovnost in kvaliteta pridelave grozdja, vina in kletarjenja, posajenih je veliko kvalitetnih sort grozdja.

Prostovoljno združevanje in delo je v današnjih časih prava redkost ter je vedno večja vrednota. Člani vinogradniškega društva izpolnjujejo svoje poslanstvo v širši skupnosti, s svojim delovanjem so v ponos Občini Lenart. Pri svojem delovanju se niso zaprli v svoje okvirje, saj dobro sodelujejo z občino, drugimi društvi in organizacijami. Sodelujejo na mnogih prireditvah, obujajo tudi običaje, povezane z vinogradništvom in z vinsko tradicijo. Društvo je soorganizator ali organizator mnogih prireditev, kot so Trgatev na Zavrhu, Martinovanje v Lenartu, blagoslov vina na »Janževo« in druge prireditve. Za uspešno delo na področju združevanja vinogradnikov, promocije in razvoja vinogradništva ter za uspešno društveno dejavnost prejme Društvo vinogradnikov Lenart ob 20-letnici delovanja Bronasti lenarški grb.

SREBRNI LENARŠKI GRB

Inge Markoli iz Lenarta

Inge Markoli je po poklicu učiteljica razrednega pouka, vso poklicno pot je opravila na Osnovni šoli Lenart, kot učiteljica, 10 let je opravljala funkcijo ravnateljice. Ko se je upokojila, je bila 4 leta podpredsednica Društva upokojencev Lenart. Že enajst let vodi Društvo Sožitje Lenart, ki je društvo s socialno-človekoljubnimi cilji in organizacija za napredek skupne in posamične skrbi za osebe z motnjami v duševnem razvoju, njihove starše in člane družin.

Društvo ima veliko članov, obsežen in raznolik program dejavnosti, zato Inge Markoli opravi veliko dela za potrebe društva in njegovih članov ter za to nameni precej prostega časa. Poskrbi, da društvo prejme potrebna finančna sredstva za izvajanje obširnega programa društva, s katerim polepšajo življenja oseb, ki potrebujejo pomoč.

Program društva Sožitje zajema izobraževanje staršev in družinskih članov, ohranjanje telesnih in duševnih sposobnosti, pridobljenega znanja in spretnosti pri osebah z motnjami v duševnem razvoju. Življenje osebam z motnjami v duševnem razvoju in njihovim družinskim članov ni vedno naklonjeno, zato gospa Inge poskrbi tudi za razvedrilo in popestritev vsakdanjega življenja.

Ingi Markoli nikoli na žal časa za pripravo potrebnih materialov za sestanke, seminarje in aktivnosti društva. Dobro sodeluje z Zvezo Sožitje iz Ljubljane in izvršuje naloge, ki jih ta narekuje. Dela prostovoljno, brez nagrade ali denarnega nadomestila.

Zaradi društva Sožitje in osebnih prizadevanj in dela Inge Markoli je velika večina oseb z motnjami vključena v življenje, zaradi tega živijo bolj kvalitetno, bolj osmišljeno, bolj zadovoljno življenje. Za dolgoletno prizadevno humanitarno in prostovoljno delo v društvu Sožitje, ki je širšega lokalnega pomena, prejme Srebrni lenarški grb.

ZLATI LENARŠKI GRB

Dr. Marjan Toš iz Lenarta

Marjan Toš se je rodil leta 1957 v Čagoni pri Cerkvenjaku. Leta 1978 diplomiral na Oddelku za zgodovino in geografijo Pedagoške akademije Univerze v Mariboru. Delal je kot novinar in komentator na Radiu Maribor in Radiu Ljubljana. V letih 1989 – 1992 je nadaljeval univerzitetni študij na Oddelku za zgodovino in geografijo Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru in leta 1992 diplomiral na temo Žrtve vojne 1941 – 1945 v osrednjih Slovenskih goricah.

Raziskovalno in študijsko se je veliko ukvarjal z zgodovino Slovenskih goric med obema svetovnima vojnama, proučeval je tudi nekatere družbeno geografske in ekološke teme. Deloval je tudi v Lovski zvezi Maribor in v uredništvu revije Lovec.

V devetdesetih letih preteklega stoletja je proučeval nekatera povojna dogajanja na lenarškem območju, predvsem povojne poboje na gradu Hrastovec. Izsledke je objavljal v obliki podlistkov v dnevnem in v revialnem tisku.

Leta 2001 je na Pedagoški fakulteti v Mariboru končal podiplomski magistrski študij na temo Žrtve vojne 1941 – 1945 na območju Upravne enote Lenart. Prav tako v letu 2001 je prevzel vodenje Centra judovske dediščine v obnovljenem objektu nekdanje judovske sinagoge v Mariboru, ki od lani deluje kot samostojni javni zavod Center judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor, ki ga Marjan Toš vodi. Je tudi član slovenske nacionalne delegacije za mednarodne organizacije za učenje in spominjanje o holokavstu v Berlinu.

Po letu 2001 se je začel intenzivno ukvarjati z znanstvenim in raziskovalnim delom na področju judovstva. Sinagoga Maribor je postala prepoznavno središče novega dogajanja v mestu in v regiji.

Nekatere izsledke javno publicira, piše knjižne ocene in strokovne recenzije. Leta 2007 je pridobil naziv doktorja zgodovinskih znanosti na Fakulteti za podiplomske humanistične študije – Institutom Studiorum Humanitatis v Ljubljani. Tema njegove disertacije je Zgodovinski spomin na prekmurske Jude po letu 1945.

Objavil je veliko znanstvenih in publicističnih člankov, skupaj je zajetih 378 bibliografskih enot. Kot strokovni svetovalec sodeluje pri pripravah seminarskih in diplomskih nalog za dijake in študente. Njegov bogati zasebni arhiv lahko vedno uporabljajo dijaki in študenti.

V zadnjem obdobju se ukvarja tudi s temami iz sodobne slovenske zgodovine 20. stoletja, predvsem iz obdobja po letu 1945 in iz časa slovenskega osamosvajanja v letih 1990 – 1991.

Dobro sodeluje z društvi, šolami in drugimi organizacijami. Vključen je bil tudi v projektno skupino za pripravo Zbornika občine Sveta Ana, Zbornika ob 250-letnici šolstva v Voličini in Zbornika ob 225-letnici šolstva pri Sv. Trojici. Prav tako je sodeloval pri pripravi zbornikov več lovskih družin. Krajevna zgodovina je ena poglavitnih zanimanj njegovega strokovno-raziskovalnega dela. Še zlasti območje Lenarta, kateremu je posvetil tudi širok novinarski opus.

Marjan Toš je eden najbolj aktivnih pobudnikov in vztrajnih aktivistov za ohranitev spomina na generala in pesnika Rudolfa Maistra Vojanova, saj s prispevki redno sodeluje na Maistrovih prireditvah. Poleg raznovrstne aktivnosti Marjana Toša je pomembna njegova dejavnost na področju ljubiteljske kulture v osemdesetih letih prejšnjega stoletja. V letih 2007 do 2011 je bil predsednik Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Lenart.

Za raziskovalno in publicistično dejavnost, ki obravnava Slovenske gorice, svet med Muro in Dravo ter promocijo Občine Lenart prejme Zlati Lenarški grb.

ČASTNI OBČAN OBČINE LENART

Bogdan Šavli iz Lenarta

Bogdan Šavli se je rodil v Rogaški Slatini leta 1941. Po končani nižji gimnaziji je šolanje pričel v Šolskem centru TAM, nadaljeval na Tehniški šoli in kasneje še na višji Tehniški šoli v Mariboru. Leta 1963 se je kot tehnični vodja zaposlil v obrtnem podjetju KLEMOS v Lenartu. Leto 1972 je bilo zanj prelomno. Postal je občan Lenarta. Ob nenehnem dodatnem izobraževanju je njegova poklicna kariera napredovala.

Do nedavnega je bil na čelu uspešne izvozne družbe TBP, katere lastniki so zaposleni. Verjame v ljudi, njihovo ustvarjalno moč, sposobnost in vztrajnost. Razume potrebe širšega okolja Slovenskih goric in mu daje največ, kar lahko, to je preko 1.200 delovnih mest v družbah TBP, d. d., in Prevent Halog, d. o. o. Slednjo je vodil kot prokurist. Znan je bil kot socialno čuteč direktor, ki nikoli ni prezrl težav in stisk zaposlenih, pa tudi njihovih uspehov ne. Razumel je potrebe širšega lokalnega okolja, njegova vrata so bila vedno odprta; na njih so trkali gasilci, športniki, kulturniki in mnogi drugi, ki jim je v okviru možnosti vedno pomagal. Bil je družbeno odgovoren direktor. Pomagal je vrtcem, šolam, zdravstvenim in socialnim ustanovam ter socialno šibkim ljudem. Več let je aktivno sodeloval pri delu v Krajevni skupnosti Lenart. Bogdan Šavli je danes predsednik nadzornega sveta družbe TBP d.d.

S proizvodnjo »bovden potegov« so v Lenartu pričeli leta 1962 in sicer v podjetju Klemos. Preobrazbo nekdanjega podjetja v današnjo sodobno delniško družbo TBP Tovarna bovdenov in plastike, d.d. je pričel leta 1991. S tem je dal doprinos k temu, da je v mladi nastajajoči državi Sloveniji zadržal proizvodni program, ki je omogočil delo ljudem iz Lenarta in širšega območja Slov. goric. Leta 1992 so tovarno preimenovali v TBP Tovarno bovdenov in plastike Lenart. Leta 1995 je TBP postala delniška družba na njegovo pobudo, katero so podprli njegovi sodelavci in zaposleni.

Urejeni proizvodni prostori, sodobna tehnološka oprema in usposobljeni strokovni kadri omogočajo sodobno proizvodnjo bovden potegov. Več kot 91% svojih izdelkov plasirajo na tuja tržišča. Izobraženi in visoko kvalificirani kadri v razvoju, tehnologiji, v službi kakovosti in v marketingu zagotavljajo dobro organizirano proizvodnjo, kar potrjujejo doseženi najvišji standardi kakovosti in avtomobilski certifikati VDA 6.1 in ISO/TS 16949, ki jih je TBP, d.d. Lenart osvojila prva v Sloveniji.

Poslovni proces je povezan in podprt s sodobnim informacijskim sistemom, kar daje družbi ustrezno prožnost pri komuniciranju s kupci in dobavitelji. Podjetje sodeluje tudi z mnogimi evropskimi dobavitelji polizdelkov. So direktni dobavitelji avtomobilskim tovarnam VW, AUDI, PORSCHE, ŠKODA, SEAT, BMW in Daimler in preko sistemskih dobaviteljev še nekaterim ostalim avtomobilskim tovarnam.

TBP je sodobna evropska tovarna, ki večino ustvarjenega čistega dobička usmerja v razvoj družbe, predvsem v posodobitev tehnološke opreme. Danes družba TBP, d.d. zaposluje 645 ljudi, v letu 2012 imajo v delu 31 novih projektov, v vrednosti 13.5 mio realizacije, načrtujejo 50 mio skupnega prihodka.

Del te zgodbe o uspehu je Bogdan Šavli, ki je bil direktor družbe in podjetnik z jasno razvojno vizijo in poslovno strategijo. Brez njegove vztrajnosti, odločnosti, včasih tudi poslovne trme, ne bi bila mogoča preobrazba podjetja. Izžareva pozitivno energijo, življenjski optimizem, deluje povezovalno, zaradi uspešnega vodenja obeh gospodarskih družb je užival veliko zaupanje in spoštovanje med poslovnimi partnerji in med zaposlenimi. Nikoli ni skrival vizije prihodnosti družbe in je spretno izkoriščal poslovne priložnosti za njeno kvalitetno rast. Njegov moto je: »Razmišljati inovativno in pošteno, delati prizadevno in strokovno.«

Ob sebi je oblikoval uspešen mlad strokovni tim, ki je že uspešno prevzel najpomembnejša področja vodenja družbe.

Za svoje delo je prejel številna priznanja in nagrade: leta 2007 je prejel prestižno nagrado Gospodarske zbornice Slovenije za izredne gospodarske in podjetniške dosežke, poleg tega je prejel še priznanje KS Lenart in Zlati lenarški grb.

Prosti čas rad preživlja z družino, vnuki, v naravi, ali v družbi dobrih prijateljev, kjer si nabira energijo in življenjsko moč.

Bogdan Šavli je družbo TBP vodil od leta 1990 do nedavne upokojitve. S svojo aktivnostjo je prispeval, da je gospodarska družba pomembno vpeta v lokalni in širši slovenski prostor. TBP ima status razvojne družbe, saj se lahko ponaša z odličnim sodelovanjem in strateškim partnerstvom z najbolj uglednimi evropskimi avtomobilskimi tovarnami.

Zaradi izjemnih poslovnih uspehov, osebnega prispevka k razvoju podjetništva in gospodarskih družb v občini Lenart, ki so izrednega pomena za širši slovenski in evropski prostor ter zaradi prispevka k razvoju in ugledu občine Lenart in Slov. goric, kakor tudi zaradi družbene odgovornosti do lokalnega okolja, se g. Bogdan Šavli razglasi za častnega občana Občine Lenart.

Zadnjič posodobljeno (Sreda, 03 December 2014 08:53)