DSC09621V četrtek, 17. aprila, je v Lenartu potekala tiskovna konferenca na kateri so župan Občine Lenart mag. Janez Kramberger, župan Občine Sveta Trojica Darko Fras, župan Občine Sv. Jurij Peter Škrlec in župan Občine Benedikt Milan Gumzar  predstavili sprejete sklepe na kolegiju županov, ki je potekal, dne 14. 4. 2014.
Na kolegiju so bili sprejeti naslednji sklepi:

SKLEP ŠTEV. 1: Koncesije za splošno medicino in stomatologijo se bodo podeljevale le v primeru pridobitve dodatnih zdravstvenih programov za območje Upravne enote Lenart, pri čemer bodo za področje splošne medicine prvenstveno porazdeljene v zdravstvene ambulante občin Benedikt, Cerkvenjak, Sveta Trojica v Slov. gor. in Sv. Ana v Slov. gor., medtem ko bi koncesije za stomatologijo bile omogočene le z sedežem izvajanja dejavnosti v Zdravstvenem domu Lenart.

SKLEP ŠTEV. 2.: Občine Upravne enote Lenart bodo izdelale lastno strategijo razvoja zdravstvenega varstva, ko bo le ta izdelana na državni ravni in bo kot takšna podlaga za izdelavo lokalnih strategij.

SKLEP ŠTEV. 3.: Obstoječe število zdravstvenih programov s katerimi razpolaga Zdravstveni dom Lenart, predstavlja tisto mejo, ki Zdravstvenemu domu Lenart še omogoča pozitivno poslovanje. Vsako nadaljnje podeljevanje koncesij, s katerimi bi se odvzeli zdravstveni programi Zdravstvenemu domu Lenart, bi pomenilo negativno poslovanje javnega zavoda in posledično vprašljivost obstoja Zdravstvenega doma Lenart.

SKLEP ŠTEV. 4.: Koncesije se bodo v bodoče podeljevale le na podlagi javnih razpisov posameznih občin, v skladu s splošnimi usmeritvami in na podlagi meril in izdelane mreže zdravstvenih storitev za posamezna območja.

SKLEP ŠTEV. 5.: Zaradi velikega nesorazmerja med plačili za izvedene zdravstvene storitve med zaposlenimi v zdravstvenem domu in koncesionarji, se bodo iskale pravne rešitve, ki bi omogočile boljše nagrajevanje zaposlenih v zdravstvenem domu, kar bi zmanjšalo pritiske za odhode med koncesionarje.

SKLEP ŠTEV. 6.: Ob občinah ustanoviteljicah Zdravstvenega doma Lenart, so tudi ostale občine iz območja Upravne enote Lenart, pripravljene pristopiti k ustanoviteljstvu Zdravstvenega doma Lenart.

 

DSC09618

Zadnjič posodobljeno (Sreda, 03 December 2014 08:27)